Heder

Vi arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Barnahusets personal är en specialistgrupp för heder.

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck

Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Det kan handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del innebär ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det oftast är kollektivt utövat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten

Relaterad information

www.hedersförtryck.se

Drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

www.hedersförtryck.se

Nationell stödtelefonen för råd och vägledning

010-223 57 60
Hit kan du som yrkesverksam eller som arbetar ideellt vända dig ifall du har kännedom om något barn eller ungdom är utsatt eller som du misstänker riskerar at utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap eller könsstympning.
Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag-fredag, klockan 9.00-16.00.

Senast granskad 2022-09-28 av CECWIL