Fobier

De flesta har något de känner en överdriven rädsla för. Det kan vara blod, ormar, spindlar eller hundar. Man kan också ha höjdskräck, vara rädd för att flyga eller vara i trånga utrymmen som hissar. Hos ungefär 10-15 procent av befolkningen blir rädslan så stor att man utvecklar en fobi.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Rädslan kan göra att man börjar undvika vissa ställen eller situationer. Den som har hundfobi kan till exempel ha svårt att vara i parker eller skogsområden där hundar kan finnas. Stickfobi kan göra att man inte vågar söka vård av rädsla för att få sprutor eller behöva lämna blodprov.

Ibland kan det vara en särskild händelse som har utlöst fobin, men ofta vet man inte var den kommer från. Det kan finnas en ärftlighet för fobier och andra ångesttillstånd.

Som vuxen med fobi förstår man oftast att rädslan är överdriven, men fobin kan ändå bli ett tydligt hinder i vardagen.

Det verkar vara lättare att utveckla fobier mot sådant som varit en fara i alla tider, till exempel insekter, ormar och höga höjder. Däremot är det ovanligare att fobin gäller moderna, farliga saker som bilar eller vapen.

Det finns bra behandling mot fobier.

Läs mer om fobier

1177 om fobier

Verksamheter för stöd och hjälp

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan 

Mottagningsgruppen

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL