Ekonomiska problem

Ekonomiska problem kan skapa en situation som gör att barn och ungdomar växer upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att familjen har svårigheter att få pengarna att räcka till sådana saker som mat, hyra, el och kläder.

Person
Områdeschef, Social stöd och försörjningChristina Vallgren 0520-49 71 44
Enhet Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Socialt stöd och försörjning

Det är kommunen som man bor i som har det yttersta ansvaret för att du och din familj får det stöd och den hjälp som ni behöver för att ni ska känna trygghet. Alla kan få problem med ekonomin under längre eller kortare perioder.

Läs mer om ekonomiska problem

1177 om ekonomiskt stöd

Rädda barnen om barnfattigdom

Verksamheter för stöd och hjälp

Försörjningsstöd

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan 

Mottagningsgruppen

Senast granskad 2018-07-02 av Cecilia Wilson