Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)

Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken till detta.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Dyslexi kan visa sig på lite olika sätt. Dels kan man ha svårt att skilja på ord och delar av ord när man hör dem. Då har man som regel större problem med att skriva än att läsa. Dels kan man också ha svårare att läsa än att höra information. Tecken på det kan vara att man kastar om bokstäver och siffror när man läser. Det kan även innebära att man hoppar över prickar över bokstäver eller stor bokstav i början av meningar när man skriver.

Tecken på dyslexi

  • Läser långsamt och hakar upp sig lätt på orden.
  • Läser snabbt och fel.
  • Utelämnar ord eller vänder på korta ord.
  • Skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver.
  • Har svårt att stava rätt.

Läs mer om dyslexi

1177 om dyslexi

Svenska dyslexiföreningen

Verksamheter för stöd och hjälp

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan 

Mottagningsgruppen

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL