Bulimi

Bulimi är en ätstörning som innebär att man hetsäter, det vill säga äter mycket stora mängder mat och upplever sig inte ha kontroll över ätandet. Om man har bulimi försöker man sedan göra sig av med maten, oftast genom att kräkas eller använda laxermedel.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bulimi är vanligast bland unga kvinnor, men även pojkar och vuxna kan få bulimi. De som får bulimi brukar insjukna i slutet av tonåren eller i tjugoårsåldern. Vad som orsakar bulimi är olika från person till person. Oftast är det flera saker som spelar in. Slankhetsideal i tidningar, reklam och annan media bidrar, men ätstörningar är oftast ett symtom på något annat, exempelvis låg självkänsla. Bulimi börjar oftast med att man bantar.

Bulimi kan ge allvarliga skador om den inte behandlas. De allra flesta som får behandling blir friska. Händelser under uppväxten, kraftig stress eller en plötslig kris kan utlösa sjukdomen.

Läs mer om bulimi

1177 om bulimi

UMO om ätstörningar

Verksamheter för stöd och hjälp

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan 

Mottagningsgruppen

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL