Ätstörningar

Om tankarna på mat och vikt tar så stor del av uppmärksamheten att man kan ha svårt att klara av sitt vanliga liv – studier, arbete eller andra aktiviteter – så kan man ha en ätstörning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Man kanske låter bli att äta eller gör sig av med det man ätit genom att till exempel kräkas eller träna hårt. Kanske hetsäter man, det vill säga äter stora mängder mat väldigt snabbt. Efter att ha hetsätit är det vanligt att man försöker göra sig av med maten genom att kräkas. En ätstörning försämrar både den fysiska hälsan och hur man fungerar socialt.

Tecken på att det handlar om en ätstörning:

 • Att man bantar och blir mer och mer upptagen av det.
 • Att man skjuter upp måltider, äter långsamt eller vill äta ensam.
 • Att man äter oregelbundet, till exempel hoppar över frukosten eller äter ”förbjuden” mat när man är ensam.
 • Fixering vid mat och vikt.
 • Överdriven träning.
 • Växlande humör.
 • Koncentrationssvårigheter och att minnet blir sämre.
 • Dålig självkänsla eller självförakt.
 • Skev eller felaktig uppfattning av sin egen kropp.
 • Olika tvångsbeteenden, som särskilda sätt att äta vissa saker.
 • Ångest eller nedstämdhet.
 • Att man gör sig av med det man har ätit, genom att till exempel kräkas.
 • Problem med pengar, eftersom mycket pengar går till att handla mat.
 • Sömnproblem.

Om man känner igen sig i några eller många av tecknen kan det handla om en ätstörning och man bör söka hjälp.

Läs mer om ätstörning

1177 om ätstörningar

Verksamheter för stöd och hjälp

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan 

Mottagningsgruppen

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL