ADHD

ADHD innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man ofta gör saker utan att tänka efter först. Man störs lätt om det händer mycket omkring en.

Person
Områdeschef, Familjestöd Malin Hedelin 0520-49 72 22
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

En del med ADHD är väldigt aktiva, andra känner sig trötta och har svårt att komma igång med saker. En del har svårt med sociala relationer.

Läs mer om ADHD

1177 om ADHD

Verksamheter för stöd och hjälp

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan 

Mottagningsgruppen

Senast granskad 2018-07-02 av Cecilia Wilson