Barn i ring

Hjälp till barn och unga

Som barn och tonåring har man rätt att känna sig trygg och att bli tagen på allvar. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Här är en samlad information från kommunen och landstingets 1177, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd. Under varje rubrik får du en kort information och med länkar för att kunna läsa mer.

Verksamheter för stöd och hjälp till barn och unga

Här finns länkar till olika verksamheter dit du som bor i Trollhättan kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Verksamheter för barn och unga

Akut hjälp för barn och unga

Här finns telefonnummer dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Akut hjälp för barn och unga

Länktips

Här har vi samlat tips på olika länkar dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Länktips

Informationsmaterial om socialtjänsten

Här nedan kan du läsa eller ladda ned broschyrer och informationsmaterial som är speciellt riktade till dig som är ungdom under 18 år. Materialet beskriver socialtjänsten och dina rättigheter om du eller någon i din familj har kontakt med socialtjänsten.

Logga servicespår med människor och pusselbitar

Servicespår

Vi erbjuder servicespår för både barn & ungdom och föräldrar.

Panik - dölj ditt besök

Får du panik av att någon kanske ser vad du gör på Internet? Allt du gör sparas i webbläsarens historik. Om du av någon anledning inte vill att någon ska kunna se att du har varit på Trollhättans Stads webbplats kan du dölja ditt besök.

Bild på en persons hand som klappar en annan människas hand

Kontaktperson

Behöver du stöd av en medmänniska? Kontaktperson är till för dig som upplever ensamhet och som behöver stöd av en medmänniska.

Två personer är ute och promenerar under hösten och samtalar.

Ledsagarservice

Ledsagning innebär att du kan få följe med personal till och från någon form av aktivitet eller för att promenera.

En personlig assistent sitter tillsammans med en person vid ett bord  i ett bibliotek och tittar på ett bildstöd tillsammans.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd till dig som har stora behov av hjälp med dina grundläggande behov.

Senast granskad 2023-09-22 av ANDGLE