Telefonlista handläggare

Handläggarna på biståndsenheten nås säkrast på telefontiden (med reservation för att telefontid vid enstaka tillfällen kan förläggas på annan tid).

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Trollhättans stads växel: 0520-49 50 00
Kontakt via e-post: bistandsenheten@trollhattan.se

Område

Telefontider: måndag–fredag klockan 08:30–09:30

 • Sylte, Skoftebyn, Lextorp, Centrum, Tingvalla, Sjuntorp, Upphärad, Skogshöjden, Björndalen, Strömslund.
  Telefon: 0520 – 49 52 04 

 • Kronogården, Hjortmossen Karlstorp, Egna Hem, Sandhem, Norra Björke/Åsaka.
  Telefon: 0520 – 49 70 54

Telefontider: måndag–fredag klockan 08:30–09:30

 • Centrum, Egna hem, Sylte
  Telefon: 0520 – 49 79 43
   
 • Hjortmossen, Karlstorp, Skoftebyn, Sjuntorp, Upphärad
  Telefon: 0520 – 49 76 92

 • Björndalen, Skogshöjden, Strömslund, Öresjö, Överby, Kronogården (ej Lantmannavägen)
  Telefon: 0520 – 49 78 81

 • Stavre, Sandhem, Halvorstorp, Åsaka, Norra Björke
  Telefon: 0520 – 49 76 99

 • Lantmannavägen (Kronogården), Lextorp, Velanda
  Telefon: 0520  49 58 83

Telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 08:30–09:30. Tisdagar klockan 13:30–14:30

 

 • Centrum norr om Torggatan, Tingvalla, Egna hem, Strömkarlen
  Telefon: 0520 – 49 79 74

 • Karlstorp, Kronogården
  Telefon: 0520 – 49 79 37

 • Sylte, Skoftebyn, Strömslund, Björndalen, Skogshöjden, Källstorp
  Telefon: 0520 – 49 79 41

 • Dannebacken, Halvorstorp, Sandhem, Stavre
  Telefon: 0520 – 49 78 83

 • Hjortmossen, Centrum söder om Torggatan, Rådjuret
  Telefon: 0520 – 49 71 58

 • Lextorp, Velanda, Sjuntorp, Upphärad, Norra Björke, Åsaka, Lagmansered
  Telefon: 0520 – 49 79 82

 

Telefontid måndag–fredag klockan 08:30–09:30

 

 • Egna Hem, Stavre, Halvorstorp, Åsaka, Norra Björke Lagmansered, Lextorp, Gärdhem, Strömslund, Björndalen, Skogshöjden
  Telefon: 0520 – 49 79 75

 • Centrum, Hjortmossen, Karlstorp, Kronogården, Skoftebyn, Sylte, Sjuntorp, Upphärad
  Telefon: 0520 – 49 77 97

Telefontid måndag–fredag kl. 08:30–09:30

 

 • Hela Trollhättans Stad
  Telefon: 0520 – 49 79 36
Senast granskad 2018-12-18 av Jonathan Hjort