Uppföljning av verksamhetens kvalitet

En viktig del av Omsorgsförvaltningens förbättringsarbete är att ställa frågor till de som närmast berörs av vårt stöd. Vi stämmer ofta av med stödmottagare och anhöriga i vår vardag, och med jämna mellanrum skickar vi ut enkäter om de frågor vi tycker är allra viktigast. Svaren vi får in ligger till grund för att prioritera det som vi måste arbeta särskilt med framöver. Den diskussion som vi då för, sker gruppvis ute i våra verksamheter. 

Person
Utvecklingsledare Ulf Lindell 0520-49 55 99
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Undersökningar i Trollhättan

Vi undersöker och utvärderar hela tiden vår service och verksamhet.

Senast granskad 2018-02-22 av Ingela Gummesson