Fågelbärsstigen 8 - ett gult hus med svenska flaggan svajande i vinden

Fågelbärsstigen 8

Vi erbjuder korttidsvistelse i en enplansvilla med tillgång till trädgård med fria ytor som inbjuder och lockar till olika aktiviteter!

Person
Enhetschef Ulrika Ehlebrink 0520 - 49 55 32
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Vi samverkar genom teman för att ge barnen och ungdomarna stimulans och stöd för att utveckla resurser och ge förutsättningar att utöka sitt sociala nätverk. Vi har stimulerande, motiverande och roliga aktiviteter i grupp med ett gemensamt tema som för barnen och ungdomarna är aktuellt och populärt.

Bilder Fågelbärsstigen

Relaterad information

Korttidsverksamheten på instagram

Senast granskad 2020-07-08 av jonathan.hjort@trollhattan.se