Fågelbärets korttids - ett gult hus med cyklar i förgrunden

Fågelbärsstigen 6

Korttidsverksamheten Fågelbärsstigen 6 har en miljö som lockar till aktivitet men som också ger utrymme för vila.

Person
EnhetschefAngelica Strandberg 0520 - 49 55 32
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Fågelbäret - med stora lekytor utomhus

Vi har tillgång till en stor altan med fria ytor.

 

Spel och leksaker på Fågelbäret

Vi har spel och leksaker för olika intressen.

Samverkan

Vi samverkar genom teman för att ge barnen och ungdomarna stimulans och stöd för att utveckla resurser och ge förutsättningar att utöka sitt sociala nätverk. Vi har stimulerande, motiverande och roliga aktiviteter i grupp med ett gemensamt tema som för barnen och ungdomarna är aktuellt och populärt.

Relaterad information

På vårt instagram-konto korttidsthn kan du se bilder från vår verksamhet.

www.instagram.com/korttidsthn

Senast granskad 2019-04-17 av Jonathan Hjort