barn med funktionsnedsättning

Korttidsverksamheter

Här presenteras olika korttidsverksamheter inom Omsorg för funktionshindrade enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för dig med funktionsnedsättning.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Korttidsverksamheterna vänder sig till de barn och ungdomar som tillhör personkretsen som definieras enligt 1§ i LSS.
Målet med insatsen är att anhöriga skall få möjlighet till avlastning och att den unge med funktionsnedsättning ges möjlighet till miljöombyte, social gemenskap, aktiviteter och upplevelser tillsammans med andra i en utvecklande och lärande miljö.

Vi erbjuder en väl anpassad vistelse utifrån varje barn och ungdoms specifika behov, förutsättningar och resurser. Med anpassade lokaler kan vi erbjuda goda förutsättningar till både avkoppling och aktivitet tillsammans med andra. Vi erbjuder socialt, praktiskt och kognitivt vardagsstöd till barn och unga under deras korttidsvistelse hos oss. I Trollhättan finns tre korttidsverksamheter. Två av dem ligger i området Eriksro och ett i centrum.

Så här ansöker du om korttidsvistelse

Du som vill ansöka om korttidsvistelse, gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Telefonlista handläggare

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Från beslut till verkställighet

Avgifter för korttidsvistelse

Korttidsvistelsen är avgiftsfri, men den enskilde betalar sina egna omkostnader. Avgift för kost uttages.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Vid frågor om korttidsvistelse

Har du/ni frågor kring ditt barn/ungdoms vistelseplanering eller frågor kring stängningsdagar vänligen kontakta ansvarig enhetschef:

Enhetschef

Angelica Strandberg
0520- 49 55 32
angelica.strandberg@trollhattan.se 

Senast granskad 2019-11-14 av Jonathan Hjort