Korttidsverksamheter

Här presenteras olika korttidsverksamheter inom Omsorg för funktionshindrade enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för dig med funktionsnedsättning.

Person
Enhetschef Ulrika Ehlebrink 0520 - 49 55 32

Korttidsverksamheterna vänder sig till de barn och ungdomar som tillhör personkretsen som definieras enligt 1§ i LSS.
Målet med insatsen är att anhöriga skall få möjlighet till avlastning och att den unge med funktionsnedsättning ges möjlighet till miljöombyte, social gemenskap, aktiviteter och upplevelser tillsammans med andra i en utvecklande och lärande miljö.

Vi erbjuder en väl anpassad vistelse utifrån varje barn och ungdoms specifika behov, förutsättningar och resurser. Med anpassade lokaler kan vi erbjuda goda förutsättningar till både avkoppling och aktivitet tillsammans med andra. Vi erbjuder socialt, praktiskt och kognitivt vardagsstöd till barn och unga under deras korttidsvistelse hos oss.

I Trollhättan finns två korttidsverksamheter. Den ena verksamheten ligger i området Eriksro och den andra i centrum.

Ansök om korttidsvistelse

Senast granskad 2020-10-22 av jonathan.hjort@trollhattan.se