Regional satsning för lokala cannabisförebyggande insatser

Regional satsning för lokala cannabisförebyggande insatser. Rapportsamling från en FoU-cirkel om förebyggande arbete mot cannabisanvändning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2021-05-03 av CLABEN