Logga servicespår med människor och pusselbitar

Servicespår

Vi erbjuder servicespår för både barn & ungdom och föräldrar.

Verksamhet

ASF: Familjehuset

Hitta hit

Strömgatan 8 461 35 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Servicespår som erbjuds av Resursforum

Den här hjälpen kan ges direkt av Familjestöds personal, utan utredning av socialsekreterare.

Träffar upp till fem gånger. Ingen dokumentation förs.

Barn mellan olika världar – för barn till separerade föräldrar

För barn och ungdomVi pratar om förändringen och de känslor som separationen väcker. Hur ser den nya familjen eller familjerna ut är andra teman, liksom hur man som barn kan hitta sin egen kraft och sitt välmående. Fokus ligger på framtiden.

Vilken väg? – stöd till ungdomar att inte begå brott

För barn och ungdomVi pratar om varför man begår brott och hur man kan tänka och göra istället. Andra viktiga teman är hur brott påverkar andra till exempel familjen eller den som blivit utsatt för brottet. Det finns många känslor kopplade till att begå brott, som skuld och skam. De känslorna pratar vi också om.

Att bli vuxen – när det är dags att flytta hemifrån

För barn och ungdomVi ger tips och idéer om vad som är bra att tänka på när man ska flytta till egen lägenhet. Förutom praktiska saker pratar vi också om osäkerheten och ensamheten som kan uppstå när man flyttar till eget boende.

Relationsguiden – identitet, självkänsla och relationer till andra

För barn och ungdomar eller föräldrarUtifrån en nätverkskarta där relationer markeras funderar vi tillsammans över goda och mindre bra relationer. Vi pratar vidare om vilka rättigheter man har som människa och hur man sätter gränser gentemot andra.

Ungdomsstöd och droger – stöd i att låta bli

För barn och ungdomVi pratar om vad som händer i kroppen och hjärnan vid droganvändning. Kommunikation inom familjen är ett viktigt tema samt vilken hjälp som finns att få. Vi tar också upp vad lagen säger.

Servicespåret kan också ges tillsammans med förälder.

rePulse – hjälp att kontrollera sina impulser

För barn och ungdomar eller föräldrarStäller dina impulser till det för dig? Vi ger hjälp att hitta andra sätt att reagera på, möjligheter att träna på alternativa sätt att hantera situationerna som ställer till det. Målet är att själv ta kontrollen och styra sina impulser. 

reLila – vid mycket oro och nedstämdhet

För barn och ungdomVi kan finnas med för att bryta hopplöshets- och uppgivenhetskänslor. Att förstå vilka tankar som styr de svåra känslorna och finna nya sätt att se på situationen är en god början till att må bättre. 

Stress i vardagen – hantera och minska vardagsstressen

För barn och ungdomar eller föräldrarVi inleder med vad stress är och vad som händer i kroppen. Vi pratar om vad som utlöser stress och vad som är möjligt att förändra. Ett annat viktigt tema är avslappning. 

Sexuellt utsatt – ung och utsatt på nätet eller på stan (offentlig miljö)

För barn och ungdomar eller föräldrarVi inleder med att träffa både barn och förälder tillsammans för att sen träffa barnet och prata om det som hänt samt känslor och reaktioner. Planer för att känna sig trygg och negativa känslor pratar vi också om. 

Föräldraguiden – bli en tryggare förälder

För föräldrarVi pratar om hur man bygger en god relation med förtroende mellan barn och föräldrar. Tips på hur man kan undvika eller hantera bråk och konflikter ges också. En viktig del handlar om hur man hittar gemensamma lösningar på problemen. 

Blivande föräldrar – stöd när ni väntar barn

Att vänta barn kan vara både spännande och lite skrämmande med många nya frågor. Utifrån nätverkskarta tittar vi över vilket stöd som finns hos släkt och vänner. Sen ges möjlighet att låna hem ”Ebbe ” för att känna på och träna på föräldraskapet. 

För blivande föräldrar.

Umgänge direkt – för ett fungerande umgänge

För föräldrarVi kan under en kortare tid hjälpa till för att få igång ett fungerande umgänge mellan barn och umgängesförälder. Tillsammans gör vi upp och sedan kan vi finnas med under de första umgängestillfällena. 

SkolSmart för föräldrar – stötta ditt barn att klara skolan

För föräldrarVi delar med oss av olika verktyg för att som förälder lättare kunna stödja barnets skolgång. Vi pratar om hur man kan använda beröm och belöningar, men också om den oro som barnet kan känna inför skolan. 

Öppet familjespår – inventera, sortera och ge vägledning

För föräldrarVi samtalar förutsättningslöst om bekymmer i familjen eller i livssituationen. Vi hjälps åt att inventera, sortera och ge vägledning. Utgångspunkten är föräldrastärkande samtal.

Annan rådgivning eller mottagning

Ingen dokumentation förs.

Erbjuds av Resursforum

SMUB, StödMottagning för Unga Brottsutsatta – ung och utsatt för brott på stan (offentlig miljö) 

För barn och ungdomar och föräldrarVi vänder oss unga brottsutsatta, anhöriga och vittnen till brott. Under träffarna pratar vi om känslor och reaktioner, informerar om rättsprocessen, kroppsliga och psykiska reaktioner samt skadestånd och brottsersättning.

Läs mer om Stödmottagning för unga brottsutsatta - SMUB

SIG – Social InsatsGrupp

För ungdomar och föräldrarAtt delta i sociala insatsgruppen innebär att ungdomen, vårdnadshavare och ett nätverk av professionella tillsammans gör en planering för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett bra liv. Det handlar om att få en meningsfull fritid och lyckad skolgång. Skola, fritidsgården, fältsekreterare och den lokala områdespolisen finns alltid med i den sociala insatsgruppen.

I dagsläget är arbetet riktat till de Södra områdena (Sylte, Lextorp och Kronogården).

Läs mer om Trollhättans Sociala insatsgrupp

Familjerådgivningen – parrådgivning vid kris i relationen

För vuxnaTrots problem i samlivet kan längtan efter gemenskap och närhet finnas kvar, önskan att åter kunna lyssna på varandra med tolerans, förståelse och respekt. På familjerådgivningen söker vi gemensamt vägar ut ur problemen.

Besöksavgiften är 100 kr/gång de första fem besöken, därefter kostnadsfritt.

Läs mer om Familjerådgivningen

Erbjuds av Familjerätten

Samarbetssamtal – stöd i att komma överens om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning

För föräldrarSamarbetssamtal fokuserar på här, nu och framåt, och ska utgå från barnets behov. Beroende på barnets ålder och vilja till delaktighet pratar vi gärna   också med barnet.

Läs mer om Samarbetssamtal

Erbjuds av Enheten mot våld i nära relation

Våld i nära relation – du som blivit utsatt för våld eller hot om våld

För vuxnaPå Samtalsmottagningen får du råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från våld. Vi erbjuder även gruppverksamhet. Vi vänder oss även till dig som blivit utsatt för våld eller hot om våld av någon närstående,såsom kränkningar, hot, nedsättande kommentarer, knuffar sparkar slag, blivit begränsad eller kontrollerad av din familj/partner, våldtäkt,hedersrelaterad problematik samt människohandel för sexuella ändamål.

Våld i nära relation – du som tappat kontrollen över din ilska

För vuxnaVi vänder oss till dig som till exempel hotat, uttalat nedsättande kommentarer, knuffat, sparkat, slagit eller upplevt svartsjuka. På Samtalsmottagningen får du råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från våld.

Läs mer om våld i nära relationer

Bild på Familjehuset, gamla Oscarsskolan, i Trollhättan

Familjehuset

På Strömgatan 8 (före detta Oscarskolan) finns nu flera av våra verksamheter samlade under ett tak. Här hittar du Familjerådgivningen, Familjeteamet, Nätverk i centrum, Fältenheten och SMUB - Stödmottagning för unga brottsutsatta.

Målningar av hus

Resursforum Barn & Unga

I Resursforum Barn & Unga ingår flera olika verksamheter, så som Familjeteamet, Fältenheten, Kortbo, Nätverk i centrum samt Nätverkslaget.

bild på två barn och två vuxna som sitter i en sandlåda och skrattar.

Vårdnad, boende, umgänge

Till Familjerätten kan du som förälder vända dig för att få råd och hjälp bland annat när det gäller vårdnad, boende och umgängesfrågor.

Våld i nära relationer

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Senast granskad 2022-11-07 av CECWIL