Familjerätten

Familjerätten arbetar med föräldrar som inte lever tillsammans och frågorna kring de gemensamma barnen. Det är också hit du vänder dig för adoption, namnärenden och att fastställa faderskap.

Person
Familjerätten 0520-49 55 53 Säkrast måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30-10.00, onsdag 13.00-14.30
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

På Familjerätten kan föräldrar som inte lever ihop få hjälp i frågor kring de gemensamma barnen genom samarbetssamtal. Vi upprättar också juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och umgänge. Vi utreder och fastställer faderskap.

Faderskap, föräldraskap

Vi gör även utredningar och lämnar upplysningar på uppdrag av domstolen i vårdnads-, boende-, och umgängesärenden.

Vårdnad, boende, umgänge

Vi gör medgivandeutredningar vid adoption av barn från andra länder. På begäran av domstol lämnar vi även yttrande i adoptionsärenden, och i vissa mål som gäller barns efternamn.

Adoption

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en bra

Barn som leker i höstlöv

Barn i föräldrars fokus - BiFF

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och inte kommer överens i frågor som rör barnen.

Namnärende

Information till dig som är ensam vårdnadshavare och vill byta efternamn på barnet.

Senast granskad 2018-11-11 av Cecilia Wilson