Familjerätten

Familjerätten arbetar med föräldrar som inte lever tillsammans och frågorna kring de gemensamma barnen. Det är också hit du vänder dig för adoption, namnärenden och att fastställa faderskap.

Verksamhet

Familjerätten

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Telefon

0520-49 55 53

Övrig information

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30-10.00 samt onsdag 13.00-14.30. familjeratt@trollhattan.se

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På Familjerätten kan föräldrar som inte lever ihop få hjälp i frågor kring de gemensamma barnen genom samarbetssamtal. Vi upprättar också juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och umgänge. Vi utreder och fastställer faderskap.

Faderskap, föräldraskap

Vi gör även utredningar och lämnar upplysningar på uppdrag av domstolen i vårdnads-, boende-, och umgängesärenden.

Vårdnad, boende, umgänge

Vi gör medgivandeutredningar vid adoption av barn från andra länder. På begäran av domstol lämnar vi även yttrande i adoptionsärenden, och i vissa mål som gäller barns efternamn.

Adoption

Kontakta oss

Telefon: 0520-49 55 53
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30-10.00 samt onsdag 13.00-14.30.

E-post: familjeratt@trollhattan.se

 

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en bra

Barn som leker i höstlöv

Barn i föräldrars fokus - BiFF

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och inte kommer överens i frågor som rör barnen.

Namnärende

Information till dig som är ensam vårdnadshavare och vill byta efternamn på barnet.

Relaterad information

Borgerlig vigsel

Socialstyrelsen

Senast granskad 2021-09-15 av CECWIL