Bild på fyra barnsben som sitter på en parkbänk och äter banan. Bilden är beskuren vid axlarna på barnen.

Familjerätten

Familjerätten arbetar med föräldrar som inte lever tillsammans och frågorna kring de gemensamma barnen. Det är också hit du vänder dig för föräldraskap, adoptions- och namnärenden.

Verksamhet

Familjerätten

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Telefon

0520-49 55 53

Övrig information

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30-10.00 samt onsdag 13.00-14.30. familjeratt@trollhattan.se

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Faderskap, föräldraskap

Från och med 2022 kan föräldraskap/faderskap registreras via Skatteverkets e-tjänst inom två veckor från barnets födelse. För er som inte gjort detta är det familjerätten ni ska vända er till.

Samarbetssamtal

På familjerätten kan ni separerade föräldrar få hjälp i frågor kring de gemensamma barnen genom samarbetssamtal.

Ansök om Samarbetssamtal via e-tjänsten. 

Avtal kring vårdnad, boende och umgänge

Tingsrätten kan endast ta upp en stämning om barns vårdnad, boende eller umgänge om ni föräldrar varit på informationssamtal hos familjerätten. Efter genomfört informationssamtal får föräldrarna ett intyg att visa upp för tingsrätten.

Informationssamtal

Tingsrätten kan endast ta upp en stämning om barns vårdnad, boende eller umgänge om ni föräldrar varit på informationssamtal hos familjerätten. Efter genomfört informationssamtal får föräldrarna ett intyg att visa upp för tingsrätten.

Vårdnad, boende, umgänge

Familjerätten genomför utredningar och lämnar upplysningar på uppdrag av domstol i frågor om vårdnad, boende, och umgänge.

Konflikt och försoning

Detta är ett alternativ till traditionell handläggning av vårdnadsmål i domstol. Målet är hållbara samförståndslösningar för barnets bästa formulerade i dom. Genom försoning ska konflikten mellan föräldrarna minska, vilket är till barnets bästa.

Information om Konflikt och försoning - Sveriges Domstolar.

Gruppverksamheter för barn och separerade föräldrar

Familjerätten erbjuder gruppverksamheter till barn och separerade föräldrar. Gruppverksamheter är gratis och ger barn och vuxna möjlighet att träffa andra i liknande situation, att förstå och uttrycka sina tankar och känslor.

Skilda Världar: Gruppverksamhet för barn, sju till tolv år, som har separerade föräldrar.

Barn i föräldrars fokus (BiFF): föräldragrupp till separerade föräldrar som inte kommer överens i frågor som rör barnen.

Adoption och medgivanden: På begäran av domstol genomför familjerätten utredningar i adoptionsärenden, exempelvis vid adoption av närstående. Familjerätten gör även medgivandeutredningar.

Namnärende

Tingsrätten kan besluta om ett barns efternamn om föräldern, som inte är vårdnadshavare, vägrar att gå med på namnbytet eller inte är möjlig att nå. Tingsrätten ger då familjerätten i uppdrag att utreda om ett namnbyte är till barnets bästa. Har barnet fyllt tolv år krävs barnets skriftliga samtycke.

Passyttrande

På uppdrag av polismyndigheten gör familjerätten passyttranden. Detta sker när en vårdnadshavare motsätter sig en passansökan för sitt barn.

Kontakta oss

Telefon: 0520 - 49 55 53

Telefontid: måndag - fredag 8:30-10:00 (onsdagar gäller 13:00-14:30)

E-post: familjeratt@trollhattan.se

Skilda Världar

Skilda Världar är en gruppverksamhet för barn 7-12 år som har skilda/separerade föräldrar.

Barn som leker i höstlöv

Barn i föräldrars fokus - BiFF

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och inte kommer överens i frågor som rör barnen.

Bild på barn med cykelhjälm som sitter på en cykel. En man lutar sig över och håller i cykeln.

Adoption

Familjerättsenheten ansvarar för alla utredningar som gäller adoption.

Senast granskad 2023-10-20 av ANDGLE