Ett par som håller varandra i händerna

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen ger professionell samtalshjälp till par och familjer i kris och samlevnadssvårigheter.

Personer
  • Familjerådgivare Mats Johansson 0520- 49 55 63
  • Familjerådgivare Anne Tallberg 0520- 49 63 52
Enhet Familjerådgivningen Strömgatan 8 461 35 Trollhättan 0520-49 50 60

Hit kan ni vända er för att:

  • utveckla er parrelation och förstå samspelet.
  • förbereda er inför äktenskap/samlevnad för att stå bättre rustade i vardagskärleken.
  • lösa spänningar och konflikter i familjen.
  • förstå och bearbeta er separation för att kunna fortsätta vara föräldrar tillsammans.
  • få stödsamtal i svåra situationer.

Vi arbetar under speciellt sträng sekretess, för inga journaler eller register och har heller ingen uppgiftsutlämning. Om ni vill, kan ni vara anonyma.

Besöksavgiften är 100 kr/gång de första fem besöken, därefter kostnadsfritt inom pågående behandling. Vårt upptagningsområde är Trollhättan och Lilla Edet.

E-tjänst, tidbokning familjerådgivning

Böcker

Litteraturtips

Litteraturtip om relationer, kärlek, familj och skilsmässa.

Intressanta länkar

Här har vi samlat intressanta länkar till att läsa mer inom området familjerådgivning.

Logotyp HBTQ-certifiering

HBTQ-certifierade verksamheter

Familjerätten, Enheten mot våld i nära relationer, Familjerådgivningen, Vuxenstödsteamet, Samtalsmottagningen Kraften och Fältenheten är HBTQ-certifierade verksamheter.

Familjehuset

På Strömgatan 8 (före detta Oscarskolan) finns nu flera av våra verksamheter samlade under ett tak. Här hittar du Familjerådgivningen, Familjeteamet, Nätverk i centrum, Fältenheten och SMUB - Stödmottagning för unga brottsutsatta.

Senast granskad 2019-01-30 av Cecilia Wilson