Café Qul

Café Qul bildades 1996 och är för oss mammor som fått våra barn omhändertagna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi träffas en gång per vecka och:

  • fikar
  • utbyter erfarenheter
  • ger varandra stöd och pratar om våra barn
  • skrattar och gråter tillsammans
  • gör utflykter
  • går på bio
  • julfest

I Café Qul finns två familjehemsföräldrar med lång erfarenhet. Ibland är en socialsekreterare med.

Prata med din socialsekreterare, familjehemssekretare eller barnsekreterare om du vill veta mer.

Relaterad information

Familjehemmet.se

Senast granskad 2021-08-02 av CECWIL