Café Qul

Café Qul bildades 1996 och är för oss mammor som fått våra barn omhändertagna.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Vi träffas en gång per vecka och:

  • fikar
  • utbyter erfarenheter
  • ger varandra stöd och pratar om våra barn
  • skrattar och gråter tillsammans
  • gör utflykter
  • går på bio
  • julfest

I Café Qul finns två familjehemsföräldrar med lång erfarenhet. Ibland är en socialsekreterare med.

Prata med din socialsekreterare, familjehemssekretare eller barnsekreterare om du vill veta mer.

Senast granskad 2017-09-27 av Cecilia Wilson