Ordförklaringar

Förklaring av begreppen vårdnadshavare, gemensam vårdnad, enskild vårdnad, umgänge och boende.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vårdnadshavare

Att vara vårdnadshavare är att ha föräldraansvar. Barnet har vårdnadshavare tills det fyller 18 år.

Föräldraansvar är att ge sitt barn omvårdnad, trygghet och god fostran. Barnet skall bemötas respektfullt för sin person och personlighet och får aldrig utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Informationsrätt som vårdnadshavare

Informationsrätt betyder att du som vårdnadshavare har rätt att få information om barnet från till exempel förskola, skola, sjukvård, socialtjänst, polis och andra myndigheter. Dessa har skyldighet att lämna information till båda vårdnadshavarna om ni inte lever ihop.

Får du som förälder inte information från till exempel skola ska du begära att de skickar information direkt till dig. Det är annars lätt att gå miste om delar av ditt barns utveckling.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att ni som föräldrar har gemensamt ansvar för ert barn, och att ni tillsammans bestämmer i frågor som rör barnet, oavsett om ni bor ihop eller inte.

Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina gemensamma barn. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds, blir mamman automatiskt ensam vårdnadshavare. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en anmälan till Skattemyndigheten och via Familjerätten. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, om inte någon av dem begär enskild vårdnad.

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna ensam har ansvaret för barnet och bestämmer i frågor som rör barnet.

Umgänge

Det finns ingen regel för hur umgänge med barnet ska se ut, till exempel varje helg, eller varannan vecka. Gemensam eller enskild vårdnad påverkar i sig inte umgänget.

Umgänge skall utformas efter varje barns egna behov och i första hand genom överenskommelse mellan föräldrarna själva. Gå gärna gemensamt igenom kommande högtider och kalas i god tid. Tänk på hur det blir för barnet.

Boende

När föräldrarna inte bor tillsammans, kan barnets boende vara mestadels hos en av dem eller växelvis. Växelvis boende innebär att barnet bor lika mycket hos respektive förälder, till exempel varannan vecka. Det är viktigt att boendet utformas från barnets behov.

Barnet kan bara vara folkbokfört hos en av föräldrarna även om barnet bor växelvis.

Senast granskad 2021-07-28 av CECWIL