Namnärende

Information till dig som är ensam vårdnadshavare och vill byta efternamn på barnet.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Om barnet har samma efternamn som föräldern, som inte är vårdnadshavare, krävs ett skriftligt medgivande från honom eller henne.

Tingsrätten kan ge Familjerätten i uppdrag att utreda om namnbytet är till nytta för barnet om föräldern som inte är vårdnadshavare inte går med på namnbytet eller om den förälderns inställning är okänd.

Är barnet över tolv år krävs barnets skriftliga samtycke.

Senast granskad 2017-10-24 av Cecilia Wilson