Namnärende

Information till dig som är ensam vårdnadshavare och vill byta efternamn på barnet.

Verksamhet

Familjerätten

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Telefon

0520-49 55 53

Övrig information

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30-10.00 samt onsdag 13.00-14.30. familjeratt@trollhattan.se

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om barnet har samma efternamn som föräldern, som inte är vårdnadshavare, krävs ett skriftligt medgivande från honom eller henne.

Tingsrätten kan ge Familjerätten i uppdrag att utreda om namnbytet är till nytta för barnet om föräldern som inte är vårdnadshavare inte går med på namnbytet eller om den förälderns inställning är okänd.

Är barnet över tolv år krävs barnets skriftliga samtycke.

Senast granskad 2021-07-28 av CECWIL