Bild på medlemmar i social insatsgrupp

Trollhättans Sociala insatsgrupp (SIG)

En social insatsgrupp är en grupp vuxna som är, eller skulle kunna bli, betydelsefulla för ungdomen. Skola, fritidsgården, fältsekreterare och den lokala områdespolisen finns alltid med i den sociala insatsgruppen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Att delta i sociala insatsgruppen innebär att ungdomen, vårdnadshavare och ett nätverk av professionella tillsammans gör en planering för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett bra liv. Det handlar om att få en meningsfull fritid och lyckad skolgång.

Det kan vara skönt att alla berörda samlas på ett och samma möte istället för att gå på flera möten.

Vad händer när man är med?

Vårdnadshavare och ungdom bjuds in till en träff där vi tydliggör vad det finns för behov.

Varför finns det en oro? Vad finns det för möjligheter? Vad är vårt mål? Tillsammans gör vi en plan hur ni kan nå målet med stöd från sociala insatsgruppen.

Konkret kan det innebära att de medverkande kan erbjuda en bra och meningsfull fritid genom att prova på nya intressen.  Ibland kan det vara skönt att få hjälp i att bryta ett umgänge/en livsstil. Vi kan även erbjuda en nätverksträff med de personerna som är viktiga runt ungdomen.

Ungdomen kan erbjudas sommarpraktik.

Arbetet sker i den miljön där ungdomen vistas i vardagen och utifrån befintliga resurser.

Vem kan delta?

  • Insatserna riktas mot ungdomar mellan 12 och 18 år.
  • De ungdomar där det bedöms att en liten insats kan göra skillnad tidigt.
  • Att oron för ungdomen delas av flera i sociala insatsgruppen.
  • För att delta behöver familjerna och ungdomarna skriva ett samtycke på att alla vi som ingår i nätverket får dela information med varandra, utan att hindras av sekretesslagstiftning.
  • Arbetet är förebyggande därför skall oron inte vara så stor att det behövs göras en anmälan till socialtjänsten.
  • I dagsläget är arbetet riktat till de Södra områdena (Sylte, Lextorp och Kronogården).

Vem och hur tas kontakt

Ibland är det en professionell som föreslår vem som skall erbjudas. Man kan själv som ungdom och förälder också ta en kontakt.

Arbetet samordnas av en koordinator för sociala insatsgruppen som nås på telefon 0520-49 59 20.

Man kan även kontakta sin fritidsledare, kurator eller en fältsekreterare.

Vi jobbar i Sociala insatsgruppen.
Kontakta oss om du har frågor!

Enhetschef
Therése Williamsson, telefon 0520-49 56 62

Fältsekreterare
Marcus Larsson, telefon 0520-49 56 66

Skolor

Kronan/Slättbergsskolan
Ove Einarsson, telefon 0520-49 76 03

Paradisskolan
Michaela Karlsson, telefon 0520-49 66 31

Kronan/Frälsegårdsskolan F-6
Sofia Johansson, telefon 0520-49 78 52

Nya Skolan
Tina Gillberg, telefon 073-368 00 05

Sylteskolan
Jirayr Arag, telefon 0520-49 60 71

Områdespolisen

Karoline Andersson, telefon 070-359 84 17

Fritidsgårdar

V-huset
Åsa Knide Vadenbo, telefon 0520-49 63 68

Kronans Fritidsgård
Ali Munadel, telefon 0520-49 63 59

Sylte Fritidsgård
Karin Pereira, telefon 0520-49 60  68

Lexington
Erika Burrett Everlund, telefon 0520-49 63 66

Nätverksledare/Föräldrafokus

Behandlingssekreterare
Anneli Eriksson, telefon 0520-49 56 71

En tjej som står och tittar ut över vatten

Fältenheten

Fältenheten är för dig som är mellan 12 och 18 år, föräldrar och andra vuxna. Vi arbetar förebyggande för att skapa så goda uppväxtvillkor som möjligt för ungdomar i Trollhättan.

Målningar av hus

Resursforum Barn & Unga

I Resursforum Barn & Unga ingår flera olika verksamheter, så som Familjeteamet, Fältenheten, Kortbo, Nätverk i centrum samt Nätverkslaget.

Bild på Familjehuset, gamla Oscarsskolan, i Trollhättan

Familjehuset

På Strömgatan 8 (före detta Oscarskolan) finns nu flera av våra verksamheter samlade under ett tak. Här hittar du Familjerådgivningen, Familjeteamet, Nätverk i centrum, Fältenheten och SMUB - Stödmottagning för unga brottsutsatta.

Senast granskad 2022-08-11 av CECWIL