Målningar av hus

Resursforum Barn & Unga

I Resursforum Barn & Unga ingår flera olika verksamheter, så som Familjeteamet, Fältenheten, Kortbo, Nätverk i centrum samt Nätverkslaget.

Verksamhet

Familjehuset

Hitta hit

Strömgatan 8 461 35 Trollhättan

Telefon

0520-49 54 10

Övrig information

E-post: familjehuset@trollhattan.se

Familjehuset är ett hus för familjer som behöver stöd på olika sätt. Det kan handla om helt vanliga problem som finns i alla familjer till mer komplexa problem. Hit kommer föräldrar som är oroliga för sina barn, barn som är oroliga för sina föräldrar och föräldrar som har svårt att komma överens.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Läs mer om verksamheterna inom Resursforum Barn & Unga

Familjeteamet

Ibland fungerar inte livet som man vill. Du som behöver prata med någon om din situation och få råd och stöd kan kontakta Familjeteamet.

Fältenheten

Fältenheten är för dig som är mellan 12 och 18 år, föräldrar och andra vuxna. Vi arbetar förebyggande för att skapa så goda uppväxtvillkor som möjligt för ungdomar i Trollhättan.

Nätverk i centrum

Hit kan föräldrar vända sig för att få stöd i sin föräldraroll och få svar på alltifrån enkla frågor till hjälp med mer komplexa bekymmer. Nätverk i Centrum sätter lösningen i centrum och arbetar för att stärka föräldraskapet.

Kortbo

Korbo är ett HVB-boende för ungdomar som under en kortare tid behöver annat boende. Kortbo har 5 platser för ungdomar mellan 14 och 18 år och det finns välutbildad personal som arbetar dygnet runt.

Nätverksmöte

När någon i en familj har bekymmer är det många som oroar sig, bryr sig och har idéer om olika lösningar. Då kan det vara bra att träffas. Du som vill ha hjälp att samla viktiga personer i ditt liv, familj, släkt, vänner eller andra, för att hitta lösningar kan kontakta Nätverkslaget.

Kurser för barn, ungdomar och vuxna

Ibland kan livet vara utmanande. Vi kan vi erbjuda hjälp direkt till dig eller ditt barn utan utredning och beslut av socialsekreterare. Ni träffas upp till fem gånger och ingen dokumentation förs.

Närbild på regnbågsflagga. Foto.

HBTQi+ certifierad verksamhet

Den här verksamheten är HBTQ-certifierad. Det innebär att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning. Vi har rutiner för hur nyanställda ska introduceras och en plan för uppföljning och kvalitetssäkring. Vi möter dig med respekt, vem du än är.

Läs mer om HBTQi+ certifieringen här

Senast granskad 2024-05-27 av ANDGLE