Målningar av hus

Resursforum Barn & Unga

I Resursforum Barn & Unga ingår flera olika verksamheter, så som Familjeteamet, Fältenheten, Kortbo, Nätverk i centrum samt Nätverkslaget.

Verksamhet

ASF: Familjehuset

Hitta hit

Strömgatan 8 461 35 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Läs mer om verksamheterna inom Resursforum Barn & Unga

Familjeteamet

Ibland fungerar inte livet som man vill. Du som behöver prata med någon om din situation och få råd och stöd kan kontakta Familjeteamet.

En tjej som står och tittar ut över vatten

Fältenheten

Fältenheten är för dig som är mellan 12 och 18 år, föräldrar och andra vuxna. Vi arbetar förebyggande för att skapa så goda uppväxtvillkor som möjligt för ungdomar i Trollhättan.

Nätverk i centrum

Hit kan föräldrar vända sig för att få stöd i sin föräldraroll och få svar på alltifrån enkla frågor till hjälp med mer komplexa bekymmer. Nätverk i Centrum sätter lösningen i centrum och arbetar för att stärka föräldraskapet.

Vitsippor

Kortbo

Korbo är ett HVB-boende för ungdomar som under en kortare tid behöver annat boende. Kortbo har 5 platser för ungdomar mellan 14 och 18 år och det finns välutbildad personal som arbetar dygnet runt.

Nätverksmöte

När någon i en familj har bekymmer är det många som oroar sig, bryr sig och har idéer om olika lösningar. Då kan det vara bra att träffas. Du som vill ha hjälp att samla viktiga personer i ditt liv, familj, släkt, vänner eller andra, för att hitta lösningar kan kontakta Nätverkslaget.

Logga servicespår med människor och pusselbitar

Servicespår

Vi erbjuder servicespår för både barn & ungdom och föräldrar.

Bild på medlemmar i social insatsgrupp

Trollhättans Sociala insatsgrupp (SIG)

En social insatsgrupp är en grupp vuxna som är, eller skulle kunna bli, betydelsefulla för ungdomen. Skola, fritidsgården, fältsekreterare och den lokala områdespolisen finns alltid med i den sociala insatsgruppen.

Senast granskad 2021-08-02 av CECWIL