Målningar av hus

Resursforum Barn & Unga

I Resursforum Barn & Unga ingår flera olika verksamheter, så som Familjeteamet, Stridbergs särskilda undervisningsgrupp, Fältenheten, Kortbo, Hemmalaget, Nätverk i centrum samt Nätverkslaget.

Person
VerksamhetsområdeschefChristina Malmsten 0520-49 54 15
Enhet Familjehuset Strömgatan 8 461 35 Trollhättan 0520-49 54 10 Kontakt Familj, barn och ungdom

Läs mer om verksamheterna inom Resursforum Barn & Unga

Familjeteamet

Ibland fungerar inte livet som man vill. Du som behöver prata med någon om din situation och få råd och stöd kan kontakta Familjeteamet.

Fältenheten

Fältenheten är för dig som är mellan 13 och 20 år, föräldrar och andra vuxna. Vi arbetar förebyggande för att skapa så goda uppväxtvillkor som möjligt för ungdomar i Trollhättan.

Nätverk i centrum

Hit kan föräldrar vända sig för att få stöd i sin föräldraroll och få svar på alltifrån enkla frågor till hjälp med mer komplexa bekymmer. Nätverk i Centrum sätter lösningen i centrum och arbetar för att stärka föräldraskapet.

Hemmalaget

Till Hemmalaget vänder du dig när du som förälder är orolig att din tonåring prövat eller prövar droger eller när du som är tonåring behöver hitta en väg utan droger.

Kortbo

För ungdomar som under en kortare tid behöver annat boende. Kortbo har 5 platser för ungdomar mellan 14 och 20 år. På Kortbo finns välutbildad personal som arbetar dygnet runt.

Nätverkslaget

När någon i en familj har bekymmer är det många som oroar sig, bryr sig och har idéer om olika lösningar. Då kan det vara bra att träffas. Du som vill ha hjälp att samla viktiga personer i ditt liv, familj, släkt, vänner eller andra, för att hitta lösningar kan kontakta Nätverkslaget.

Logga servicespår med människor och pusselbitar

Servicespår

Vi erbjuder servicespår för både barn & ungdom och föräldrar.

Sociala instasgruppen

Trollhättans Sociala insatsgrupp (SIG)

En social insatsgrupp är en grupp vuxna som är, eller skulle kunna bli, betydelsefulla för ungdomen. Skola, fritidsgården, fältsekreterare och den lokala områdespolisen finns alltid med i den sociala insatsgruppen.

Stridsbergs undervisningshus

Stridsbergs särskilda undervisningsgrupp

Här kan elever i årskurs 6-9 gå under en del av sin skolgång för att få särskilt stöd. Hela familjen får stöd och hjälp under vägledning av personalen på Stridsbergs särskilda undervisningsgrupp.

Senast granskad: 2017-10-24 | av: Cecilia Wilson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)