Glad tjej i grön T-shirt

Barn i start (BIS)

Barn i start, BIS, är en gruppverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar 7-12 år vars föräldrar har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Att komma ny till Sverige kan vara svårt i början. Många saknar sitt hemland och tänker mycket på det. Samtidigt är det mycket som är nytt i Sverige som skolan, svenska språket, maten och vädret. Det är en stor förändring i livet och det kan väcka många olika tankar och känslor.

I BIS får man träffa andra barn som också har lämnat sitt hemland och kommit till Sverige. Vi delar med oss av våra tankar och känslor och ger varandra råd och stöd i hur man kan hantera vardagen. Syftet är att barnet ska stärkas i sin identitet oavsett var det kommer att växa upp.

Under BIS-kursen får barnen använda sig av flera olika uttryckssätt som till exempel bild, musik, rollspel och lekar. Vi arbetar itufrån teman, exempel på dessa är känslor, tiden innan Sverige, flykten och att vara ny i ett land. Vi träffas en gång i veckan vid 12 tillfällen och det finns alltid språkstöd med. Föräldragrupp erbjuds parallellt till de föräldrar som önskar. Barnpassning för syskon som inte deltar i grupp kan ordnas.

Kursen är kostnadsfri och verksamheten är religiöst och politiskt obunden.

Vill du veta mer om BIS Trollhättan?

Sara Jakobsson
Svenska kyrkan 
0520-47 29 41
sara.jakobsson@svenskakyrkan.se

Anneli Ericsson
Familjehuset, Trollhättans Stad
0520-49 56 71
anneli.ericsson@trollhattan.se

 

Senast granskad 2018-12-27 av CLASBEN