Händer som befinner sig på en tangentbord

E-tjänst - Socialtjänstens Säkra e-brevlåda

Genom denna Säkra e-brevlåda kan du registrera ditt ärende till socialtjänsten i Trollhättans Stad gällande exempelvis oro för barn eller vuxen, faderskap/föräldraskap. Du kan även skicka in handlingar som ska till en specifik handläggare eller enhet.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Ärendet kan exempelvis gälla oro för barn, oro för vuxen, domar, beslut och kallelser från domstol, vårdnad boende och umgänge, faderskap/föräldraskap. Du kan även bifoga filer till ärendet. 

Under jul och nyår bevakas den säkra e-brevlådan den 23, 27 och 30 december klockan 9.00-14.30. Socialjouren når du enligt kontaktuppgifter nedan. I akuta ärenden med fara för liv och hälsa, ring 112.

Länk till Säker e-brevlåda

Bevakning av inkommet ärende sker kl 8.00-16.30 måndag till fredag.
Dag före helgdag (röd dag) hanteras meddelanden till kl. 15.00.

Efter kontorstid

Vid anmälan om oro för barn eller vuxen efter kontorstid ring socialjouren. Socialjouren når du på 0522-69 74 44 följande tider:

Måndag-torsdag & söndag klockan 16.00-23.00
Fredag klockan 15.00-02.00
Lördag klockan 16.00-02.00

Socialjour

Övrig tid

Nås socialjouren via polisen 112.

Senast granskad 2019-12-20 av Cecilia Wilson