Händer som befinner sig på en tangentbord

E-tjänst - Socialtjänstens Säkra e-brevlåda

Genom denna Säkra e-brevlåda kan du som privatperson eller verksamhet registrera ditt ärende till socialtjänsten i Trollhättans Stad gällande exempelvis oro för barn eller vuxen eller du kan skicka in handlingar som ska till en specifik handläggare eller enhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ärendet kan exempelvis gälla oro för barn, domar, beslut och kallelser från domstol, vårdnad boende och umgänge. Du kan även bifoga filer till ärendet. Ärendet kan även gälla oro för vuxen med missbruksproblem, personer som är utsatta för våld i nära relation eller social utsatthet.

När ärendet gäller personer som är i behov av hemtjänst eller funktionsnedsatta utan missbruksproblematik ska man istället vända sig till Omsorgsförvaltningens biståndsenhet.

Länk till Säker e-brevlåda

Bevakning av inkommet ärende sker vardagar klockan 8.00-16.30 måndag till fredag.

Gör du en orosanmälan för barn och du vill ha kvar ett originaldokument hos dig kan du använda denna blankett till din anmälan, som du sedan bifogar i ditt ärende i den säkra e-brevlådan. Blankett för orosanmälan barn

Gäller ditt ärende ansökan om försörjningsstöd ber vi dig kontakta Enheten för socialt stöd och försörjning, växel 0520-49 50 00. Du som har ett pågående försörjningsstödsärende kan skicka in din återansökan via Mina sidor ASF.

För dig som arbetar i Trollhättans Stads verksamheter och vill göra en registrering

Du som arbetar i en verksamhet inom Trollhättans Stad och vill registrera ett ärende i den säkra e-brevlådan gör det med fördel via denna länk:

Länk till Säker e-brevlåda, intern registrering

Du behöver då inte skriva in vem du är som registrerar eller dina kontaktuppgifter, eftersom dessa hämtas upp automatiskt efter registrering. Du kommer även få ett återkopplingsmail med information om hur du kan gå tillbaka till din registrering för att exempelvis kunna skriva ut den i efterhand.

 

Senast granskad 2022-04-26 av CECWIL