Händer vid mobil och bärbar dator

Frånvaroanmälan för dig som studerar på SFI

Här anmäler du som uppbär försörjningsstöd din SFI-frånvaro. Du gör din rapportering månadsvis.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

 

Klicka här för att göra din månadsrapportering

Du som inte har haft någon frånvaro från din SFI-undervisning under månaden, behöver inte skicka in någon rapport.

Senast granskad 2020-07-17 av Cecilia Wilson