Händer vid mobil och bärbar dator

Frånvaroanmälan för dig som studerar på SFI

Här anmäler du som uppbär försörjningsstöd din SFI-frånvaro. Du gör din rapportering månadsvis.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Gör din månadsregistrering

Klicka här för att göra din månadsrapportering

Du som inte har haft någon frånvaro från din SFI-undervisning under månaden, behöver inte skicka in någon rapport.

Så här fyller du i uppgifterna

  1. Fyll i ditt personnummer. Ditt namn hämtas automatiskt.
  2. Under Kurs (SFI-nivå) väljer du vilken nivå du läser.
  3. Under Månad väljer du vilken månad du gör din registrering för.
  4. Under Frånvarotillfällen anger du antal frånvarotillfällen du har haft den månad du gör din registrering för. Om du inte varit frånvarande något behöver du inte skicka in någon frånvarorapportering.
  5. För varje frånvarotillfälle fyller du i Datum och Anledning för varje frånvarotillfälle (sjukdom, vård av barn, arbete/praktik, föräldraledighet eller övrigt). Om du väljer Övrigt måste du skriva in orsak.
  6. I rutan för kommentar kan du skriva in text som du vill meddela din handläggare.
  7. Du kan bifoga underlag, till exempel en kallelse till läkarbesök. Välja antal bilagor du vill bifoga och ladda upp. Om du inte vill ladda upp någon bilaga väljer du 0.
  8. För att skicka in registreringen klickar du Slutför. 

 

Senast granskad 2021-07-27 av CECWIL