Skuldsanering

Skuldsanering innebär att en svårt skuldsatt person, under vissa förutsättningar, kan helt eller delvis befrias från skyldigheten att betala sina skulder.

Person
Konsument Trollhättan 0520-49 70 08 Gärdhemsvägen 26
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Skuldsaneringslagens krav:

  • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år, så kallad kvalificerad insolvens.
  • Det är skäligt med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden.
  • Du har inte pågående näringsförbud.
  • Är du näringsidkare måste din verksamhet vara liten och det mesta av dina inkomster skall komma från annat håll.
  • Du är folkbokförd i Sverige.

Bedömningen av skäligheten:

  • Det har betydelse för bedömningen hur och varför dina skulder uppkommit.
  • Du skall ha gjort allt du kan för att försöka betala dina skulder.

Vad innebär skuldsanering

Ett betalningsutrymme för skulder finns när inkomsterna varje månad är högre än kronofogdemyndighetens existensminimum.

På Kronofogdemyndighetens hemsida kan du beräkna ditt betalningsutrymme. Detta betalningsutrymme fördelas till fordringsägarna i relation till storleken på skulderna. Saknas betalningsutrymme får fordringsägarna ingenting.

Förändras situationen väsentligt under de fem åren har fordringsägarna eller du själv rätt att begära omprövning. 

Steg-för-steg-guide för skuldsanering

 

 

Relaterad information

Kronofogden

Senast granskad 2020-07-17 av Cecilia Wilson