Personliga tillhörigheter och värdesaker på korttids- och växelboende

Det är svårt för personalen att ha en överblick för värdeföremål, kläder och andra personliga tillhörigheter. Därför uppmanar vi dig att inte ha med värdeföremål till korttids- och växelboende.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Det är många personer som flyttar in och ut på korttids- och växelboendet med jämna mellanrum. Personalen prioriterar att du ska få en anpassad och god omvårdnad, samt att dina anhöriga ska få ett gott bemötande. Det är svårt för personalen att ha en överblick för värdeföremål, kläder och andra personliga tillhörigheter. Därför uppmanar vi dig att inte ha med värdeföremål till boendet. Vi erbjuder värdeskåp för kontanter på rummet.

För gångkläder och hygienartiklar vill vi att du har dessa märkta med ditt namn när du kommer till oss. Det finns möjlighet att låna märkpenna/material på korttidsboendet. Värdeföremål som till exempel klockor, glasögon med mera vill vi att du och dina anhöriga märker upp.

Vi ersätter inte bortkomna kläder och värdeföremål. Kontakta ditt eget försäkringsbolag för information om vad din hemförsäkring täcker för kostnader. Upphittade eller kvarglömda föremål/kläder förvaras på enheten i en månad efter du lämnat korttids- och växelboendet. Om du eller dina anhöriga inte har varit i kontakt med personalen inom denna tid skänks dessa till välgörande ändamål.

Senast granskad 2020-02-10 av jonathan.hjort@trollhattan.se