Älvans korttids- och växelboende

Person
Enhetschef Christina Kajsjö 0520-49 71 87
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Geografiskt läge

Ligger på Tallbacken i stadsdelen Karlstorp.

Beskrivning av boendet

Korttidsboende innebär en kort tids boende utanför det egna hemmet, ofta efter en sjukhusvistelse med målsättning att stärka den egna förmågan att klara sin vardag.
Korttidsboende kan också vara vård i livets slutskede. Boendet riktar sig till personer i olika åldrar med vård- och omsorgsbehov.

Växelboende innebär att man vistas omväxlande i den egna bostaden och på växelboendet, syftet med insatsen är att avlasta närstående och möjliggöra kvarboende i det ordinära boendet.
Boendet har tillgång till ytor för träningsaktiviteter. Det finns en stor gemensam balkong med utsikt över trädgård och grönområde samt en uteplats i markplan.

Beskrivning av området

Det finns grönområde med gångvägar i närheten. Inom gångavstånd finns det matvarubutik med bankomat, konditori mm.

Kommunikation

Det finns busshållplatser på Lasarettsvägen och på Tallbacken i nära anslutning till boendet. Tillgång till besöksparkering.

Boendestandard

Enkelrum och dubbelrum med tillgång till gemensamhetsutrymmen.

Personal

Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Antal lägenheter

27 platser.

Adress

Älvan korttids- och växelboende
Lasarettsvägen 15
461 52 Trollhättan

Kontakt

Telefon för korttidsboendet: 0520-49 50 08
Telefon för växelboende: 0520-49 50 07

Senast granskad 2020-11-02 av jonathan.hjort@trollhattan.se