Bild på entrén till Tallbacken.

Demenscentrum

På Tallbackens demenscentrum finns olika former av stöd och omsorg för dig som har demenssjukdom och dina anhöriga.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Korttidsboende

På korttidsboendet kan du få bo under en tidsbestämd period när du till exempel väntar på lägenhet i ett gruppboende, efter sjukhusvistelse eller under livets slutskede.

Växelboende

Syftet med växelboende är att ge dig stöd så att du kan bo kvar hemma i ditt eget hem. Din anhörig som normalt stödjer dig behöver kanske vila och du bor då växelvis på Demenscentrum och hemma. Det finns sammanlagt 22 korttids- och växelboendeplatser.

Gruppboendelägenheter

Det finns 9 gruppboendelägenheter.

Relaterad information

Synpunkter på verksamheten

Senast granskad 2020-07-06 av jonathan.hjort@trollhattan.se