Bild på entrén till Tallbacken.

Demenscentrum

På Tallbackens demenscentrum finns olika former av stöd och omsorg för dig som har demenssjukdom och dina anhöriga.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

På Tallbackens Demenscentrum finns flera olika verksamheter som är anpassade för dig som har en demenssjukdom.

Korttidsboende

På korttidsboendet kan du få bo under en tidsbestämd period när du till exempel väntar på lägenhet i ett gruppboende, efter sjukhusvistelse eller under livets slutskede.

Växelboende

Syftet med växelboende är att ge dig stöd så att du kan bo kvar hemma i ditt eget hem. Din anhörig som normalt stödjer dig behöver kanske vila och du bor då växelvis på Demenscentrum och hemma.

Det finns sammanlagt 22 korttids- och växelboendeplatser.

Gruppboendelägenheter

Det finns 9 gruppboendelägenheter.

Kontaktuppgifter

Tallbackens Demenscentrum
Lasarettsvägen 15
461 52  Trollhättan

Utsikten växelboende

0520 - 49 50 18

Stranna korttidsboende

0520 - 49 50 19

Gullön/Malgön kategoriboende 

0520 - 49 50 22

Personal tar hand om en brukare på ett gruppboende.

Vård- och omsorgsboende

Här presenteras kommunens olika vård- och omsorgsboenden i Trollhättan för dig som är äldre och har en funktionsnedsättning.

Bild på entrén till Tallbacken.

Korttids- och växelboende

Korttidsboende innebär ett tillfälligt boende utanför det egna hemmet för dig som är äldre eller funktionsnedsatt.

Övning på den funktionsbevarande dagverksamhet på Stavregården

Dagverksamhet

Som deltagare i våra dagverksamheter får du möjlighet att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och önskemål.

Kvinna promenerar tillsammans med man i rullstol.

Anhöriga

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Relaterad information

Synpunkter på verksamheten

Senast granskad 2020-02-04 av Jonathan Hjort