Demenscentrum

På Tallbackens demenscentrum finns olika former av stöd och omsorg för dig som har demenssjukdom och dina anhöriga.

Person
EnhetschefEva-Marie Sundberg 0520-49 50 03
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

På Tallbackens Demenscentrum finns flera olika verksamheter som är anpassade för dig som har en demenssjukdom.

Korttidsboende
På korttidsboendet kan du få bo under en tidsbestämd period när du till exempel väntar på lägenhet i ett gruppboende, efter sjukhusvistelse eller under livets slutskede.

Växelboende
Syftet med växelboende är att ge dig stöd så att du kan bo kvar hemma i ditt eget hem. Din anhörig som normalt stödjer dig behöver kanske vila och du bor då växelvis på Demenscentrum och hemma.

Det finns sammanlagt 22 korttids- och växelboendeplatser.

Gruppboendelägenheter
Det finns 18 gruppboendelägenheter, varav sex är avsedda för yngre personer som drabbats av demenssjukdom.

Presentation Demenscentrum

Kontaktuppgifter:

Tallbackens Demenscentrum
Lasarettsvägen 15
461 52  Trollhättan

Enhetschef
Eva-Marie Sundberg
0520-49 50 03
eva-marie.sundberg@trollhattan.se

Christina Kajsjö
0520 - 49 71 87
christina.kajsjo@trollhattan.se

Utsikten växelboende
0520 - 49 50 18

Stranna korttidsboende
0520 - 49 50 19

Gullön/Malgön gruppboende
0520 - 49 50 22

Slottsön gruppboende
0520 - 49 50 97

äldre dam och vårdare

Gruppboende

Här presenteras kommunens olika gruppboenden i Trollhättan för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Korttids- och växelboende

Korttidsboende innebär ett tillfälligt boende utanför det egna hemmet för dig som är äldre eller funktionsnedsatt.

Fika under körsbärsträd

Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för dig som bor i eget boende eller på servicehus och som behöver stöd i att upprätthålla funktions- och aktivitetsnivå, få stimulans och innehåll i vardagen eller delta i en social gemenskap.

Gammal båt, cykel och träsoffa

Anhöriga

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Senast granskad: 2017-09-25 | av: Jonathan Hjort
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)