Bild på entrén till Tallbacken.

Demenscentrum

På Tallbackens demenscentrum finns olika former av stöd och omsorg för dig som har demenssjukdom och dina anhöriga.

Person
EnhetschefEva-Marie Sundberg 0520-49 50 03
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

På Tallbackens Demenscentrum finns flera olika verksamheter som är anpassade för dig som har en demenssjukdom.

Korttidsboende
På korttidsboendet kan du få bo under en tidsbestämd period när du till exempel väntar på lägenhet i ett gruppboende, efter sjukhusvistelse eller under livets slutskede.

Växelboende
Syftet med växelboende är att ge dig stöd så att du kan bo kvar hemma i ditt eget hem. Din anhörig som normalt stödjer dig behöver kanske vila och du bor då växelvis på Demenscentrum och hemma.

Det finns sammanlagt 22 korttids- och växelboendeplatser.

Gruppboendelägenheter
Det finns 18 gruppboendelägenheter, varav sex är avsedda för yngre personer som drabbats av demenssjukdom.

Presentation Demenscentrum

Kontaktuppgifter:

Tallbackens Demenscentrum
Lasarettsvägen 15
461 52  Trollhättan

Enhetschef
Eva-Marie Sundberg
0520-49 50 03
eva-marie.sundberg@trollhattan.se

Christina Kajsjö
0520 - 49 71 87
christina.kajsjo@trollhattan.se

Utsikten växelboende
0520 - 49 50 18

Stranna korttidsboende
0520 - 49 50 19

Gullön/Malgön gruppboende
0520 - 49 50 22

Slottsön gruppboende
0520 - 49 50 97

Personal tar hand om en brukare på ett gruppboende.

Vård- och omsorgsboende

Här presenteras kommunens olika vård- och omsorgsboenden i Trollhättan för dig som är äldre och har en funktionsnedsättning.

Bild på entrén till Tallbacken.

Korttids- och växelboende

Korttidsboende innebär ett tillfälligt boende utanför det egna hemmet för dig som är äldre eller funktionsnedsatt.

Fika under körsbärsträd

Dagverksamhet

Som deltagare i våra dagverksamheter får du möjlighet att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och önskemål.

Bild på cykel och en båt.

Anhöriga

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Senast granskad 2019-05-08 av Jonathan Hjort