Vårdpersonal håller handen på axeln på en äldre person på ett boende.

Demens

Vi erbjuder olika former av stöd och omsorg för personer med demens. Bland annat dagverksamhet, korttidsboende och vård- och omsorgsboende.

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner och medför psykiska, fysiska och sociala problem. Symptom kan bland annat vara svårigheter med minnet, kommunikationsproblem, personlighetsförändring och svårigheter att hitta. Demens tillhör inte det normala åldrandet, men är vanligare i hög ålder.

Hur får jag hjälp?

Den medicinska utredningen görs av läkare, kontakta därför först din vårdcentral. Här görs en demensutredning och efter den kan diagnos ställas. Behovet av hjälp i hemmet, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende prövas sedan av Trollhättans Stads handläggare på biståndsenheten. Behöver du som är anhörig råd och stöd så kan du vända dig till Trollhättans Stads anhörigstöd.

Information om ansökan av bistånd/insatser

Senast granskad 2020-07-06 av jonathan.hjort@trollhattan.se