Vårdpersonal håller handen på axeln på en äldre person på ett boende.

Demens

Vi erbjuder olika former av stöd och omsorg för personer med demens. Bland annat dagverksamhet, korttidsboende och vård- och omsorgsboende.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner och medför psykiska, fysiska och sociala problem. Symptom kan bland annat vara svårigheter med minnet, kommunikationsproblem, personlighetsförändring och svårigheter att hitta. Demens tillhör inte det normala åldrandet, men är vanligare i hög ålder.

Hur får jag hjälp?

Den medicinska utredningen görs av läkare, kontakta därför först din vårdcentral. Här görs en demensutredning och efter den kan diagnos ställas. Behovet av hjälp i hemmet, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende prövas sedan av Trollhättans Stads handläggare på biståndsenheten. Behöver du som är anhörig råd och stöd så kan du vända dig till Trollhättans Stads anhörigstöd.

Information om ansökan av bistånd/insatser

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är en boendeform för personer med stora omvårdnadsbehov. På boendet får du service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet.

Äldre kvinna sitter i soffa i sitt hem tillsammans med vårdpersonal och samtalar glatt.

Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad.

Kvinna promenerar utomhus tillsammans med en man i rullstol. De håller i varandras händer

Anhörig eller närstående

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Senast granskad 2021-04-15 av Jonathan Hjort