Demens

För dig med demenshandikapp och dina anhöriga finns olika former av stöd och omsorg bland annat dagverksamhet, korttidsboende och gruppboende.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner och medför psykiska, fysiska och sociala problem. Symptom kan bland annat vara svårigheter med minnet, kommunikationsproblem, personlighetsförändring och svårigheter att hitta. Demens tillhör inte det normala åldrandet, men är vanligare i hög ålder.

Vart vänder du dig

Råd och stöd till anhöriga ges till alla som efterfrågar.

Telefon: 0520-49 50 20 (dygnet runt)
Telefon: 0520-49 50 16 (dagtid)

Behovet av dagverksamhet, korttidsboende och gruppbostad prövas av handläggare på biståndsenheten.

Telefon: 0520-49 50 00 (växel)

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Broschyrer

Demenscentrum

På Tallbackens demenscentrum finns olika former av stöd och omsorg för dig som har demenssjukdom och dina anhöriga.

Gammal båt, cykel och träsoffa

Anhöriga

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Fika under körsbärsträd

Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för dig som bor i eget boende eller på servicehus och som behöver stöd i att upprätthålla funktions- och aktivitetsnivå, få stimulans och innehåll i vardagen eller delta i en social gemenskap.

äldre dam och vårdare

Gruppboende

Här presenteras kommunens olika gruppboenden i Trollhättan för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Relaterad information

Nedanstående länkar öppnas i nytt fönster

Demensförbundet

Alzheimerföreningen

Svenskt Demenscentrum

Information enligt personuppgiftslagen

Senast granskad: 2017-11-22 | av: Ingela Gummesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)