Bild på en sluss i Trollhättan.

Demens

För dig med demenshandikapp och dina anhöriga finns olika former av stöd och omsorg bland annat dagverksamhet, korttidsboende och gruppboende.

Person
BiståndshandläggareBiståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner och medför psykiska, fysiska och sociala problem. Symptom kan bland annat vara svårigheter med minnet, kommunikationsproblem, personlighetsförändring och svårigheter att hitta. Demens tillhör inte det normala åldrandet, men är vanligare i hög ålder.

Hur får jag hjälp?

Den medicinska utredningen görs av läkare, kontakta därför först din vårdcentral. Här görs en demensutredning och efter den kan diagnos ställas. Behovet av hjälp i hemmet, dagverksamhet eller vård och omsorgsboende prövas av handläggare på biståndsenheten som du når via växeln. Behöver du som är anhörig råd och stöd så kan du vända dig till anhörigsamordnaren Anette Westerlind via telefon 0520-49 52 35 eller via e-post till anette.westerlind@trollhattan.se

Telefon: 0520-49 50 00 (växel)

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Bild på entrén till Tallbacken.

Demenscentrum

På Tallbackens demenscentrum finns olika former av stöd och omsorg för dig som har demenssjukdom och dina anhöriga.

Bild på cykel och en båt.

Anhöriga

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Fika under körsbärsträd

Dagverksamhet

Som deltagare i våra dagverksamheter får du möjlighet att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och önskemål.

Personal tar hand om en brukare på ett gruppboende.

Vård- och omsorgsboende

Här presenteras kommunens olika vård- och omsorgsboenden i Trollhättan för dig som är äldre och har en funktionsnedsättning.

Relaterad information

Nedanstående länkar öppnas i nytt fönster

Demensförbundet

Alzheimerföreningen

Svenskt Demenscentrum

Information till de registrerade

Senast granskad 2019-03-01 av Jonathan Hjort