Övning på den funktionsbevarande dagverksamhet på Stavregården Övning på den funktionsbevarande dagverksamhet på Stavregården.

Dagverksamhet

Som deltagare i våra dagverksamheter får du möjlighet att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och önskemål.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Dagverksamhet är till för dig som behöver stöd i att upprätthålla funktions- och aktivitetsnivå, få stimulans och innehåll i vardagen eller delta i en social gemenskap. Dagverksamheten riktar sig till dig med behov av funktionsbevarande aktiviteter och dig med demenssjukdom.

Du som deltagare får möjlighet att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och önskemål. Du kan få stöd i att upprätthålla fysiska och psykiska förmågor för att skapa möjlighet att bo kvar i den egna bostaden.

Med anledning av coronaviruset covid-19

Med anledning av spridning av coronaviruset covid-19 i samhället har Trollhättans Stad beslutat att tillfälligt stänga sina dagverksamheter från och med den 2 april.

Dagverksamheter med inriktning på funktionsbevarande aktiviteter

Stavregården

Telefon: 0520-49 52 98
Kartlänk till Stavregården

Dagverksamheter med inriktning på demens 

Tallbacken

Telefon: 0520-49 50 16
Kartlänk till Tallbacken 

Aktiva dagverksamheten

Telefon: 0520-49 57 60
Kartlänk till aktiva dagverksamheten

Ansökan om dagverksamhet

Dragspelsspelare

Träffpunkter

Vi har träffpunkter på fler olika platser i Trollhättan där vi arrangerar aktiviteter för seniorer.

Kvinna promenerar tillsammans med man i rullstol.

Anhöriga

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Senast granskad 2020-04-03 av Jonathan Hjort