Fika under körsbärsträd

Dagverksamhet

Som deltagare i våra dagverksamheter får du möjlighet att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och önskemål.

Person
BiståndshandläggareBiståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Dagverksamhet är till för dig som bor i eget boende eller på servicehus och som behöver stöd i att upprätthålla funktions- och aktivitetsnivå, få stimulans och innehåll i vardagen eller delta i en social gemenskap.

Du som deltagare får möjlighet att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och önskemål. Du kan få stöd i att upprätthålla fysiska och psykiska förmågor för att skapa möjlighet att bo kvar i den egna bostaden.

Dagverksamhet riktar sig till dig med:

  • behov av funktionsbevarande aktiviteter
  • demenssjukdom

Dagverksamhet med inriktning på funktionsbevarande aktiviteter finns på nedan enheter:

Stavregården
Telefon: 0520-49 52 98

Humlan
Telefon: 0520-49 51 82

Dagverksamhet med inriktning på demens finns på:


Tallbacken 
Telefon: 0520-49 50 16

Aktiva dagverksamheten
Telefon: 0520-49 57 60

För dig som vårdas av anhörig är dagverksamheten en del av anhörigstödet i form av avlösning till den anhörige samtidigt som den närstående får stimulans och omväxling.

Om du har behov av att komma till en dagverksamhet  ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Telefonlista handläggare 

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Dragspelsspelare

Träffpunkter

Vi har träffpunkter på 14 olika platser i Trollhättan där vi arrangerar aktiviteter för seniorer.

Bild på cykel och en båt.

Anhöriga

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Senast granskad 2019-02-11 av Jonathan Hjort