Två äldre män håller i varsin stav under en övning. Framför dem sitter en kvinnlig instruktör på en stol där hon håller i en egen stav.

Dagverksamhet

Som deltagare i våra dagverksamheter får du möjlighet att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och önskemål.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Dagverksamhet är till för dig som behöver stöd i att upprätthålla funktions- och aktivitetsnivå, få stimulans och innehåll i vardagen eller delta i en social gemenskap. 

Du som deltagare får möjlighet att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och önskemål. Du kan få stöd i att upprätthålla fysiska och psykiska förmågor för att skapa möjlighet att bo kvar i den egna bostaden.

Ansökan om dagverksamhet

En äldre man sitter på en stol och tittar på en man som spelar dragspel.

Träffpunkter

Vi har träffpunkter på fler olika platser i Trollhättan där vi arrangerar aktiviteter för seniorer.

Kvinna promenerar utomhus tillsammans med en man i rullstol. De håller i varandras händer

Anhöriga

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Senast granskad 2020-09-22 av jonathan.hjort@trollhattan.se