Övning på den funktionsbevarande dagverksamhet på Stavregården Övning på den funktionsbevarande dagverksamhet på Stavregården.

Dagverksamhet

Som deltagare i våra dagverksamheter får du möjlighet att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och önskemål.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Dagverksamhet är till för dig som behöver stöd i att upprätthålla funktions- och aktivitetsnivå, få stimulans och innehåll i vardagen eller delta i en social gemenskap. Dagverksamheten riktar sig till dig med behov av funktionsbevarande aktiviteter och dig med demenssjukdom.

Du som deltagare får möjlighet att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och önskemål. Du kan få stöd i att upprätthålla fysiska och psykiska förmågor för att skapa möjlighet att bo kvar i den egna bostaden.

Dagverksamheter med inriktning på funktionsbevarande aktiviteter


Stavregården

Telefon: 0520-49 52 98
Kartlänk till Stavregården

Humlan

Telefon: 0520-49 51 82
Kartlänk till Humlan

Dagverksamheter med inriktning på demens 


Tallbacken

Telefon: 0520-49 50 16
Kartlänk till Tallbacken 

Aktiva dagverksamheten

Telefon: 0520-49 57 60
Kartlänk till aktiva dagverksamheten

För dig som har behov att komma till en dagverksamhet

Om du har behov av att komma till en dagverksamhet ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Telefonlista handläggare 

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Dragspelsspelare

Träffpunkter

Vi har träffpunkter på fler olika platser i Trollhättan där vi arrangerar aktiviteter för seniorer.

Kvinna promenerar tillsammans med man i rullstol.

Anhöriga

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Senast granskad 2020-02-04 av Jonathan Hjort