Vikariebeställning

Här kan du göra beställning av timavlönad vikarie inom Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Serviceförvaltningen, via Flexite.

Enhet Personalkontoret Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00

Tjänsten kräver databasinloggning till Flexite.

Vikariebeställning

Senast granskad 2017-06-30 av katarina.loodh@trollhattan.se