Frånvaroanmälan – Serviceförvaltningen

Frånvaroanmälan för Serviceförvaltningen

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Här kan du göra din frånvaroanmälan, exempelvis sjukfrånvaro eller Vård av barn (VAB).

Frånvaroanmälan

Senast granskad 2022-04-01 av KLALIW