Anmälan om bisyssla

Samtliga månadsanställda är skyldiga att anmäla till sin arbetsgivare när de har en bisyssla, detta ska då göras löpande under året.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Arbetsgivare är skyldig att upplysa om denna skyldighet. Uppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla och behöver inte anmälas. ​Anmäl din bisyssla via länken nedan.

E-tjänst, anmälan om bisyssla

Senast granskad 2020-10-20 av KATLOO