Ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridning

Trollhättans Stad vidtar ytterligare åtgärder för att minska smittspridning i enlighet med intentionerna i regeringens förslag till förstärkta restriktioner för folksamlingar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

De senaste åtgärderna innebär ytterligare omställningar i flera verksamheter, för att kunna begränsa smittspridning samtidigt som viktiga verksamheter kan bibehållas.

- Vi tar allvarligt på att göra det vi kan för att hålla nere smittspridningen, och följer noggrant de rekommendationer som kommer från nationellt håll, samtidigt är vi måna om att undvika att ställa in de verksamheter som vi vet är viktiga just nu när många behöver tillbringa mycket tid ensamma hemma, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

 • Fritidsgårdarna har en viktig funktion för ungdomar därför fortsätter verksamheten, men i andra former än vanligt. Det innebär att fritidsgårdarna endast kommer att genomföra bokade aktiviteter med fast antal deltagare för att minska risken för smittspridning.
 • Biblioteken har gjort en stor mängd åtgärder för att kunna hålla öppet på ett säkert sätt. Biblioteket är för närvarande ingen mötesplats, utan håller öppet för korta och nödvändiga ärenden. Biblioteket rekommenderar alla att använda de digitala tjänster som finns, som e-böcker, omlåning, hemkörning av böcker, men också take-away-bokkassar och så vidare.
  Mer information finns på bibliotekets webbplats 
 • Konsthallen tog tillfällig paus den 5 nov och har nu arbetat fram en ny form av öppettider för att på ett säkert sätt tillgängliggöra pågående utställning. Endast förbokade besök vid särskilda klockslag med max 5 personer vid varje tillfälle gäller. Start 1 dec.
  För mer info och föranmälan se Konsthallens hemsida
 • För festplatser och samlingslokaler såsom Folkets Park och samlingssalen på Kronan stänger vi för nya externa bokningar fram till årsskiftet. Gamla bokningar gäller.
 • Kulturundervisningen på N3 genomförs under resten av året enbart i digital form. Det innebär att vissa kurser som teater, bild och form och så vidare som inte lämpar sig för distansundervisning ställs in. I och med att N3 under våren införde ett nytt digitalt verktyg – Study along – för undervisning och kommunikation, som nu används för att genomföra utbildningen digitalt.
 • Besök på äldreboenden – fortsatt råder stor restriktivitet och noggranna rutiner för hur besök på äldreboenden ska gå till, där varje besök behöver förbokas med personal.
  Rutiner för besök på särskilda boenden hittar du på vår webbplats
 • Förslagen till nya restriktioner innebär naturligtvis ytterligare svårigheter för delar av vårt näringsliv. Företagshjälpen som sker i samverkan med Fyrbodals övriga kommuner har utökats till alla vardagar för att kunna möta behovet av rådgivning till näringslivet.  

Förändringar gäller från och med fredag om inget annat anges och gäller året ut. Även tidigare beslut om tillfällig stängning av Sjuntorps badhus och inställd allmänhetens åkning på Slättbergsbanan gäller fram till årsskiftet. 

Älvhögsborg har fortsatt stängt baden för allmänheten, men är öppet för rehab och skolans simundervisning. Ytterligare restriktioner genomförs för gymmen som inför max antal på åtta personer på sina gruppass. Sedan tidigare är bastu och omklädningsrum stängda.

- Vi vet att fritidsgårdar fyller en viktig funktion, inte minst i dessa tider när våra möjligheter till andra aktiviteter är begränsade. Då vill vi hitta trygga former för aktiviteter för dem som behöver dem, berättar Tommy Svensson, förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen.

- Vi ser också att biblioteket har en samhällsviktig verksamhet, och hjälper människor som behöver skriva ut dokument, söka nytt jobb och så vidare, därför vill vi hålla öppet. Men vi vill verkligen vädja om att vi undviker fysiska besök på biblioteket i största möjliga mån, och använder de digitala tjänsterna när det går, fortsätter Paul Åkerlund.

- Jag vill också gärna påminna om alla de platser det går alldeles utmärkt att besöka även i covid-tider. Passa gärna på att använda våra utegym och våra vandringsleder för att hålla igång när vi inte ska besöka gym och andra träningsanläggningar inomhus, fortsätter Tommy Svensson.

Mer information om åtgärder finns på Trollhättans Stads webbplats

Hitta ut till våra utegym och parker

Tips på vandringsleder och naturområden i Trollhättan

 

Senast granskad 2020-11-30 av REBLJU