Bild som visar startsidan för klimatvisualiseringsverktyget Climate View

Visualiseringsverktyg som samlar Trollhättans klimatåtgärder

Kommunen arbetar för att utsläppen av växthusgaser ska minska och att fossila bränslen ska fasas ut. Trollhättans Stad har antagit en koldioxidbudget som går i linje med Parisavtalet. För att samla oss runt en gemensam målsättning arbetar kommunen med ett digitalt verktyg. I verktyget kan du se hur utsläppen i Trollhättan ser ut idag och möjliga lösningar att komma tillrätta med dem.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Gå till Visualiseringsverktyget Climate View

Vad visar verktyget?

Verktyget visar koldioxidutsläpp, möjliga omställningar samt åtgärder för att minska dem. Beräkningarna görs genom en stor mängd data i verktyget. Genom att beräkna och visa var det finns stora möjligheter att minska utsläpp kan effektiva åtgärder tas fram. Du kan också se möjliga omställningar och åtgärder. Ett exempel på en omställning är hur en del transporter med fossildrivna bilar byts ut mot elbilar.

Koldioxidutsläppen är de som sker inom Trollhättans geografiska gränser samt Trollhättebors utrikesflyg. Detta är samma avgränsning som är gjord i Trollhättans Stads koldioxidbudget och klimatmål. Verktyget utvecklas hela tiden vilket betyder att alla sektorer, omställningar och åtgärder inte finns med ännu. I dagsläget finns inte heller konsumtionsbaserade utsläpp med.

Du kan läsa mer om beräkningarna i verktyget samt på webbsidorna www.climateview.global (fungerar ej i Internet Explorer) samt www.transitionproject.org

Lunchföredrag

Den 4 juni lanserades verktyget med ett lunchföredrag. På lunchföredraget presenterades klimatdata för Trollhättan, det vill säga hur stora är utsläppen och vilka är de stora utsläppskällorna. Därefter presenterades visualiseringsverktyget Climate View.

Du kan se föredraget i efterhand här

Fungerar det i min dator?

Verktyget fungerar i Google Chrome, Safari, Firefox eller Microsoft Edge. Det fungerar tyvärr inte i Internet Explorer.

Synpunkter och förslag

Verktyget är tänkt att vara en plattform för samarbete och du får gärna komma med synpunkter eller förslag. Det kan handla om omställningar, åtgärder, metoder eller annat innehåll. Du får gärna ge förslag utifrån följande frågor:

  • Finns det omställningar som saknas?
  • Finns det omställningar som är mindre aktuella i Trollhättan?
  • Vilka åtgärder saknas?

Synpunkter lämnas till hållbarhetsstrateg Fia Johannessen, se kontaktuppgifter ovan.

Illustration över hur värmen från solen stannar kvar i ett växthus, för att symbolisera växthuseffekten.

Klimat

En av vår tids viktigaste fråga är klimatförändringarna och den omställning som måste till för att hålla nere temperaturökningarna. Enligt FN:s klimatpanel IPCC senaste rapport så är vi på väg mot 2 graders uppvärmning redan vid år 2030.

Senast granskad 2022-09-02 av REBLJU