Personer vid torget, sommar.

"Vi vill ge trollhätteborna en eloge"

Under sommaren 2021 minskade antalet anmälda brott i Trollhättan med 20 procent jämfört med motsvarande period (1 jun-31 augusti) året före. Analysen är inte klar, men en bidragande faktor kan ha varit insatser av invånarna i vår stad. – Vi vill ge trollhätteborna en eloge, säger Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Antalet anmälda brott i Trollhättan minskade från cirka 2 500 till cirka 2 000 denna sommar jämfört med året innan. Det är naturligtvis positiva siffror, även om kommunpolis Victor Prästbacka är försiktig med tolkningen av statistiken.
– Vi har inte gjort en djupare analys ännu, och kommer fortsätta att bevaka och analysera det över tid och följa utvecklingen, men visst gläds vi såklart över minskningen, säger Victor Prästbacka.

Kan pandemin ha påverkat?

– Sommarmånaderna var visserligen i olika faser av pandemin, men jag kan inte se att det skulle påverka nedgången vi nu kan se, säger Victor Prästbacka.

Fler trollhättebor i rörelse

Trollhättans Stads brottsförebyggande strateg Anne Fagerberg lyfter fram betydelsen av medborgarlöftet, där en av insatserna handlar om att lokalpolisområdet och Trollhättans Stad ska prioritera att motverka ordningsstörningar genom samverkan på aktuella platser utifrån en lokal lägesbild.
– Arbetet har inneburit en samordnad närvaro mellan både professionella och ideella aktörer på de platser med ordningsstörningar, det vi kallar ”Hot Spots”, säger Anne Fagerberg och fortsätter:
– Vi vill ge trollhätteborna en eloge. De har bidragit till en ökad vuxennärvaro, vilket är en viktig faktor för att öka tryggheten och bidrar till att förebygga brott.
– Där man hittar ordningsstörningar hittar man många gånger också flera typer av brottslighet såsom våldsbrott och skadegörelsebrott. Att polisen varit mer synlig vid exempelvis Resecentrum, Kanaltorget och Drottningtorget har varit förebyggande, tillägger Victor Prästbacka.

Lugnare atmosfär

Marcus Larsson, teamledare på Fältenheten i Trollhättans Stad, delar Anne Fagerbergs bild av att fler äldre är ute och rör sig och vilken effekt det har.
– Vi på fält märker en stor skillnad när vuxna rör sig i områden där barn och ungdomar befinner sig. Atmosfären blir lugnare, känslan blir tryggare och det blir lättare för våra ungdomar att göra bra och sunda val, säger Marcus Larsson.

Renare stad skapar trygghet

Sommarens uppskattade satsning på föreningsstäd, där föreningar i Trollhättan kunde tjäna in pengar till sin förening genom att städa och plocka skräp i Trollhättan, gav inte bara välkommet klirr i kassan till föreningen. Det var också en insats för ett renare och tryggare Trollhättan.
– Vi har haft med såväl barn som vuxna i städningen och återkopplingen från både föreningar och medborgare har varit väldigt positiv. Jag var själv med och städade för vår idrottsklubb, då kom en restaurangägare ut och bjöd oss på kakor för han tyckte det var så bra att vi städade, berättar Fredrik Hallstensson, Gatu- och parkchef i Trollhättans Stad.

Relaterad information

 

Brottslighet Trollhättan 

Period      Sommar 2021    Sommar 2020  
Brott, totalt  2059    2541
Övriga BrB-brott     55 96
Övriga brott mot person        140 195
Ej brott, (tex. förlorat gods)    291 296
Övriga specialstraffrättsliga brott   74 53
 Tillgrepp i butik 72 107
Narkotikabrott    141 145
Trafikbrott     176  273
Tillgreppsbrott (exkl i butik)      460 558
Våldsbrott         193 252
Bedrägeribrott m.m.                 163 209
Skadegörelsebrott        218 303
Lokala trafikkoder  76 54

 Källa: Polisen                    
            
                         

 

 

 

                                                             
                       

 

 

Senast granskad 2022-09-23 av REBLJU