Vi tar yttrandefriheten på allvar

Ett inlägg som publicerats på en privat Facebook-sida av en person som också är chef i Trollhättans Stad har vållat starka reaktioner.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Inlägget som publicerats kan ses som en parodi på ett tidigare inlägg från en oberoende journalist som rapporterat om händelserna i Kronogården under föregående vecka. Med anledning av de många reaktioner vi får vill vi göra följande förtydliganden.

Det här är ett satiriskt inlägg på en medarbetares privata Facebook-konto som var avsett för personens vänkrets. Inlägget bör ses i sammanhanget att många människor som lever och verkar i Kronogården varje dag inte alltid känner igen sin egen vardag i de bilder som journalister förmedlar av stadsdelen.

Inlägget har av många uppfattats som provokativt, därför vill Trollhättans Stad förtydliga att vi som organisation inte på något sätt står bakom innehållet i inlägget. Det ger uttryck för en enskild persons åsikt och upplevelse.

– Det är en del av vår yttrandefrihet. Jag står starkt upp för alla människors rätt att uttrycka sina egna åsikter, den rätten värnar jag om även som arbetsgivare, konstaterar Tommy Svensson, förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen.

– Som chef blir du en symbol för organisationen, och det är klart att jag tycker att inlägget var olyckligt, eftersom det riskerar att påverka förtroendet för vår verksamhet. Efter samtal med den berörda chefen har jag dock fortsatt fullt förtroende för dennes arbete, kommenterar Tommy Svensson.

– Jag vill också understryka att vi ser mycket allvarligt på de utmaningar som finns i vår stad. Vi jobbar långsiktigt med att skapa bästa möjliga förutsättningarna för alla våra invånare, och vi tar självfallet avstånd från alla former av hot och våldsyttringar, fortsätter Tommy Svensson.

Senast granskad 2019-12-17 av REBLJU