Verksamhetsutvecklarpris till språkprojekt på Sylteskolan

Utbildningsförvaltningens pris Årets verksamhetsutvecklare delas i år av tre pristagare från Sylteskolan. Trion får priset för sitt målmedvetna och framgångsrika arbete med språkutveckling.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE 2019-05-21

Juryns motivering


Elisabeth Amdahl Tyft, Heidi Johansen och Frida Erlingson, åk F-6 på Sylteskolan har etablerat ett medvetet strukturerat språk-, läs- och skrivutvecklingsarbete som i kombination med motorisk träning samt utvecklingen av tillgängliga lärmiljöer i klassrum och bibliotek entusiasmerar till vardaglig konsumtion av skönlitteratur och därigenom utvecklar läsintresset hos eleverna. De har dessutom inspirerat kollegor till att stärka sin egen undervisning genom att använda olika lässtrategier för ett mer formativt, språkutvecklande och inkluderande förhållningssätt där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar i enlighet med skolans helhetsidé.

Juryn har också valt att ge ett hedersomnämnande till Nadia Al Harbiti, lärare på Paradisskolan. 

Motivering

Nadia Al Harbiti, lärare åk 7-9 på Paradisskolan
I en tid där migration och immigration är såväl ett nationellt som globalt fenomen har Nadia etablerat internationella forum där möjligheter ges för samverkan och möten mellan lärare och elever i olika länder i syfte att utbyta erfarenheter, kulturella värderingar och traditioner och bidra till en ökad förståelse, gemenskap, tolerans, och solidaritet människor emellan.

Priset delas ut i samband med Utbildningsnämndens möte den 18 juni och prissumman är på 10 000 kronor. 

Kontakt med pristagarna förmedlas av rektor Mona Uppström. Tel. 0520-49 60 50

Senast granskad 2019-12-02 av REBLJU