Vattenskada på Stavreskolan - elever undervisas i tillfälliga lokaler på Stavregården

Efter att delar av lågstadiets lokaler på Stavreskolan drabbats av en översvämning, orsakad av en vattenkran på en toalett,  står det nu klart att skadorna är så stora att en omfattande renovering måste ske.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Eftersom det inte går inte går att bedriva undervisning i lokalerna under sanerings- och renoveringsarbetet flyttar eleverna till det före detta äldreboendet Stavregården, där tillfälliga lokaler nu förbereds. Det är ett 80-tal elever i förskoleklass A och B, samt årskurs 1A och 1B som från och med vårterminens start den 10 januari och fram till påsk kommer att ha skolverksamhet i Stavregården. Detta gäller både skol- och fritidsverksamhet.

- Vi har noga undersökt möjligheten att ha kvar eleverna i andra lokaler på Stavreskolan, men tyvärr finns inga möjligheter att tränga ihop eleverna. Det skulle drabba deras studiero och arbetsmiljön skulle inte bli bra, därför flyttar vi istället verksamheten till Stavregården, säger Linda Mellander, rektor på Stavreskolan 

Valet att använda just Stavregården grundas på flera faktorer. Dels är lokalerna i gott skick, och det finns goda möjligheter att anpassa både inne- och utemiljö så att den passar skolverksamhet. Dessutom ligger Stavregården geografiskt nära Stavreskolan, vilket gör det möjligt för de vårdnadshavare och elever som önskar, att gå till skolan.

Vårdnadshavare och elever fick information om flytten i tisdags, och arbetet med att förbereda flytten har redan startat.

- Det handlar om att anpassa lokalerna och utemiljön, så att både personal och elever har en trygg och bra arbetsmiljö. Samtidigt jobbar vi ju under tidspress där vi måste ha fungerande lokaler den 10 januari då eleverna kommer. Jag tror att alla har överseende och tålamod med att vissa saker kanske blir på ett annat sätt än man är van vid, men vi vet också att detta handlar om en begränsad period. Vi räknar med att kunna flytta tillbaka till de nyrenoverade lokalerna på Stavreskolan till påsk, säger Linda Mellander.

 

Senast granskad 2022-12-21 av REBLJU