Ann-Sofi e Karlsson är väldigt nöjd med

Värdefull skrivarutbildning i SERN-regi

Den 16–18 januari deltog skolutvecklare Ann-Sofie Karlsson i ett skrivarseminarium för att lära sig skriva projektansökningar till EU.– Det var ett bra upplägg, oerhört pedagogiskt och utvecklande, säger Ann-Sofie.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Dryga 20-talet deltagare medverkade i skrivarseminariet i Italien som arrangerades av SERN:s styrelse. Kursen skulle ge deltagarna kunskap om hur en projektansökan ska skrivas, vilket ökar möjligheten för den att godkännas och beviljas medel av EU.

För Ann-Sofie Karlsson, som var den enda deltagaren från Trollhättan, var det en värdefull utbildning under tre intensiva dagar.
– SERN:s styrelse ledde givande workshops där vi fick träna i grupper på att behandla ansökningarnas alla delar. Det handlade om vad som föregår en ansökan, hur man tänker processinriktat, hur man formulerar ansökan och hur den bedöms. Jag gillade att det var så koncentrerat och att vi verkligen fick träna på att skriva utifrån tänkta projekt, berättar Ann-Sofie.

Vad krävs för att det ska bli en bra ansökan?

– Du måste få med alla delar, in i detalj. Det håller inte med en lös vision, utan det handlar om att få med vilka som ska delta i projektet, vad kan vi dela med oss till varandra av och så vidare.

Ansökan inskickad

Väl hemma i Trollhättan igen kunde Ann-Sofie använda sin nyvunna kunskap när hon skulle skriva sin första riktiga projektansökan till EU. Den skickades in sista mars och är förhoppningsvis tillräckligt tydlig och detaljerad för att falla EU på läppen.
– Jag får besked i augusti eller september, men är trygg med att jag har fått med alla delar. Jag har fått bra feedback från SERN:s kompetenta styrelse. De har stor erfarenhet och kan ge bra vägledning i ansökningarna, säger Ann-Sofie och fortsätter:
– Jag har inte missat något i ansökan enligt Erasmus, men sedan kanske detta inte är ett projektområde som EU satsar på i denna omgång, säger hon.

Vad handlar den om?

– Det tänkta projektet syftar till att förbättra och förnya arbetet med universellt designade inkluderande lärmiljöer för alla elever i skolan och på så sätt utveckla miljön för livslångt lärande och skapa förutsättningar för att eleverna bli aktiva medlemmar i samhället. I det planerade projektet deltar Stavreskolan från Trollhättan.

Hur fick du nys om SERN-utbildningen?

– Jag fick tipset från Trollhättans Stads internationella samordnare som jag tidigare har samarbetat med. Jag förstod att utbildningen skulle ge mig den värdefulla kompetens som behövs för att kunna skriva EU-ansökningar – och med facit i hand så var det värt det.

Fotnot: SERN är ett transnationellt nätverk i Europa med syfte att främja relationer på flera nivåer mellan Nord- och Sydeuropa och i synnerhet mellan Sverige och Italien.

Senast granskad 2020-10-19 av REBLJU