3D-printad eldriven och självkörande buss står på en parkering

Vänortssamarbete stärker näringslivet

Näringslivet, Högskolan Väst, Innovatum och Trollhättans Stad var häromveckan på en gemensam studieresa till Tempe, Arizona, arrangerad av Trollhättans Stad och Innovatum. Syftet var att omvärldsbevaka inom området automotive, där Arizona kommit långt, inte minst när det gäller självkörande fordon.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE, 2019-04-05

Delstaten ligger i framkant när det gäller självkörande fordon där exempelvis lagstiftningen anpassats för att öppna upp för självkörande fordon i den vanliga trafikmiljön. Där finns också en väl etablerad samverkan mellan akademi, samhälle och näringsliv.

Trollhättans Stad har sedan mer än tio år haft kontakter med Tempe, Arizona som numera är en vänort, liksom kontakter med Svensk-Amerikanska handelskammaren. Därför var det naturligt att använda kontakterna i Arizona för att organisera en gemensam inspirations- och studieresa för det lokala näringslivet och andra aktörer.

3D-printad buss på programmet

På programmet, som tagits fram om Svensk-amerikanska handelskammaren, stod bland annat besök hos Arizona State University, delstatens myndigheter, ett testområde för framtidens fordon, provåkning av en 3D-printad självkörande buss och träffar med flera företag under det fyra dagar långa besöket.
- Vi är mycket nöjda med innehållet under resan och ser att den har gett mycket kunskap och en nyttig omvärldsbevakning, men också möjligheter till samverkan som kommer att stärka det lokala näringslivet. Vi i Trollhättans Stad har också mycket vi kan ta med oss i hur vi bygger staden för framtiden och ger företagen rätt förutsättningar för att utvecklas, beskriver Livio Benedetto på näringslivsenheten på Trollhättans Stad.

Inspiration och samverkan för fler jobb

Överlag har de olika aktörerna gett högt betyg åt resan och innehållet under dagarna. Många har också uppskattat dialogen mellan de olika svenska aktörerna, att mötas på ett informellt sätt ger nya perspektiv och idéer som sår frön till framtida samarbeten. Ett av företagen som var med på resan är T Engineering:
- Resan var viktig och gav oss väldigt mycket inspiration! Vi ser flera möjliga samarbeten, både med de företag vi träffade i Arizona, och de andra aktörerna i Trollhättan, som Högskolan Väst. Jag ser mycket som vi kan ta med oss till Sverige, exempelvis hur vi som företag och myndigheter som Trollhättans Stad kan arbeta tillsammans för att ta nästa kliv inom självkörande fordon. Med gemensamma krafter kan vi skapa fler jobb och stärka näringslivet i vårt område, berättar Dennis Kristensson, projektchef på T Engineering.

Idéfrön som växer på hemmaplan

Livia Norström är forskare på Högskolan Väst och har precis inlett ett forskningsprojekt som ska titta närmare på människors attityder till och acceptans av självkörande eldrivna fordon och till att dela bil med andra. Projektet kallat SESMA är finansierat av VINNOVA. Hon beskriver sina upplevelser av resan:
- Det var väldigt nyttigt för mig att få en överblick inom området, och se hur myndigheter och andra offentliga aktörer som polis och räddningstjänst, företag och universitet förhåller sig till införandet av den här typen av teknik. Även kontakterna med företagen i Trollhättan är värdefulla för min fortsatta forskning. Resan gav mig massor av inspiration och reflektioner på så många håll och kanter och jag är så sugen på att komma igång med arbetet ordentligt nu!

- Ett av de starkaste intrycken för min del var att se hur företag, universitet och samhället verkligen gjorde allt för att underlätta för varandra för att driva utvecklingen framåt. Nu behöver vi konkretisera hur vi ska gå vidare tillsammans för att få idéerna att växa vidare härhemma, kommenterar Rikard Pettersson, projektledare för hållbara transporter på Innovatum.

Modelljärnväg visar vägen

Forskningsinstitutet RISE ser redan konkreta projekt som kan bli resultatet av resan.

- Med all inspiration vi fick under resan planerar vi att föreslå ett samverkansavtal tillsammans med bland andra Innovatum, Arizona State University och Drive Sweden för att utveckla en testmiljö som vi kallar ”Småland”. Vi tänker oss en stadsmiljö ungefär som modelljärnväg men för leksaksbilar, där vi kan testa tekniken som exempelvis sensorer och algoritmer i en stadsmiljö i miniatyr, säger Sigma Dolins, projektkoordinator på forskningsinstutet RISE.
- Det är ett fantastiskt initiativ från Trollhättans Stad, som andra kommuner borde ta efter, och som kommer att bidra till att vi kan ta den här tekniken till en ny nivå, avslutar Sigma Dolins.

Bakgrund

Resan ligger i linje med Trollhättans Stads vision om att vara en stolt och innovativ stad, och den globala strategin som bland annat anger att internationella samarbeten ska främja invånare och näringsliv.
Trollhättans Stad har haft kontakter med Tempe, Arizona sedan 2008, ett samarbete som formaliserades i ett vänortsavtal 2015. Några av aktiviteterna som genomförts genom åren är:
• ungdomsutbyte för gymnasieelever
• studiebesök inom räddningstjänsten åt båda håll
• lärarutbyte i grundskola och gymnasium
• studiebesök för näringsliv inom rymd och flyg

Deltagare

Med på resan var representanter från:
• Trollhättans Stad
• ÅF
• Combitech
• T Engineering
• Högskolan Väst
• Innovatum
• RISE – Research Institute of Sweden

Senast granskad 2022-09-27 av REBLJU