Föreläsningar suicidprevention

Vecka 37 arrangerar Trollhättans Stad en vecka med föreläsningar och andra aktiviteter med fokus på suicidprevention och psykisk ohälsa. Veckan startar med den nationella suicidpreventiva dagen den 10 september. Syftet med veckan är att se, uppmärksamma och agera kring problematiken psykisk ohälsa och suicid.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Anmälan

Anmäl dig till aktuell föreläsning, dag och tid. Skriv ditt namn, telefonnummer skicka till kontaktcenter@trollhattan.se. Du kommer få en bokningsbekräftelse från Kontaktcenter samt Teamslänk för de föreläsningar som är digitala. 

Anmälan är öppen till och med den 31 augusti.​ (Vid senare förhinder avboka din plats till Kontaktcenter)

Program

Söndag 10/9 - Suicidpreventiva dagen 

 • Minnesceremoni med ljuständning och musik vid Mission kyrkan, Klintvägen 4 i Trollhättan klockan 17.00. Fika. Alla är välkomna! 

Måndag 11/9 – Suicidprevention

 • Utbildning SPIV - Psykisk livräddning. FULLBOKAD
  Basutbildning för Trollhättan Stads medarbetare. För dig som vill bli tryggare att möta människor som är drabbade av psykisk ohälsa eller suicidalitet. Föreläsare Stefan Malmström, leg psykoterapeut och handledare. Stefan har tidigare varit ansvarig för och undervisat i utbildningar inom KBT, MI och Case management. Idag arbetar Stefan på en mottagning i Uddevalla. 
  Målgrupp: Trollhättan Stads anställda
  Tid och plats: 11 september klockan 9.00-12.00 lokal Atlas, Folkets Hus. Vi bjuder på fika. Max 40 platser. ​
 • Digital föreläsning/information Suicid Zero, SPIV, SPES
  Målgrupp: Alla
  Tid och plats: 11 september klockan 17.00-18.00 via Teamslänk. Max 250 p 
 • Digital föreläsning SPIV-Psykisk livräddning för allmänheten. 
  För dig som vill bli tryggare att möta människor drabbade av psykisk ohälsa eller suicidalitet. 
  Målgrupp: Allmänheten
  Tid och plats: 11 september klockan 18.00-20.00 via Teamslänk.  Max 250 platser

Tisdag 12/9 - Psykisk ohälsa barn och unga

 • Föreläsning om barn och ungas psykiska ohälsa 
  Föreläsare Hans Ek, organisationskonsult (Hälsan), Oscar Lundahl skolpsykolog, Susanne Apelqvist skolpsykolog, Elevhälsan samt Zonja Ottosson psykoterapeut och KBT handledare 
  Målgrupp: Personer som arbetar med barn och unga
  Tid och plats: 12 september klockan 9.00- 12.00. (12.00-13.00 Lunchuppehåll). Fortsättning 13.00- 1400 Sessionssalen, Stadshuset. Max 150 platser

 • Utbildning SPIV - Psykisk livräddning. FULLBOKAD
  Basutbildning för personer som arbetar med barn och unga. För dig som vill bli tryggare att möta människor drabbade av psykisk ohälsa eller suicidalitet. Föreläsare Gunnar Böhm har en bakgrund som socionom, har arbetat som kurator och terapeut på ungdomsmottagning. Är leg psykoterapeut och KBT-terapeut. 
  Målgrupp: Utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen (personer som arbetar nära barn och ungdomar)
  Tid och plats: 12 september klockan 14.00-17.00 i Sessionssalen, Stadshuset. Vi bjuder på fika! Max 40 platser.  

 • Attention håller digital föreläsning kring att få skolan att fungera med NPF-diagnos, kognitiva begränsningar och svårigheter
  Föreläsare Jenny Kindgren är beteendevetare med erfarenhet som bland annat anhörigkurator och boendepedagog.  
  Målgrupp: Anhöriga, föräldrar samt andra intresserade
  Tid: 12 september klockan 17.00-18.30 via Teamslänk. Max 50 deltagare.  

Onsdag 13/9 - Psykisk ohälsa och medarbetarperspektivet

 • Föreläsning Psykisk hälsa och ohälsa ur ett medarbetarperspektiv
  Föreläsare: Lena Lundgren leg psykoterapeut och John Anders Gustafsson leg. Psykolog från Hälsan. 
  Målgrupp: Politiker och chefer i alla led
  Tid och plats 13 september klockan 09.00 – 11.00 i Sessionssalen, Stadshuset. 150 platser

 • Kraften informerar
  Föreläsning Annelie Fredriksson, Stödenheten. Milo Wintlöv, kurator, kraften
  Målgruppen: Politiker Chefer alla led. Max 150 platser
  Tid och plats: klockan 11.15- 11.45 i Sessionsalen, Stadshuset.

 • Lunchyoga med Tua
  Återhämtningspass där du kan medverka på passet i vanliga kläder. Ta gärna med din egen yogamatta. 
  Målgrupp: Medarbetare i Trollhättans stad 
  Tid och plats: 13 september klockan 12.30-13.00 i Åsaka-Velanda rummet, Stadshuset. Max 25 platser. 
   
 • Utbildning SPIV – psykisk livräddning
  Basutbildning för politiker och chefer. För dig som vill bli tryggare att möta människor drabbade av psykisk ohälsa eller suicidalitet. Föreläsare Gunnar Böhm har en bakgrund som socionom, har arbetat som kurator och terapeut på ungdomsmottagning. Är leg psykoterapeut och KBT-terapeut har en inriktning mot personal- och organisationsfrågor.
  Målgrupp: Politiker och chefer

  Tid och plats: 13 september klockan 13.00 - 16.00 i Sessionssalen, Stadshuset. Vi bjuder på fika! Max 40 platser.

Torsdag 14/9 - Psykisk ohälsa och äldre

 • Lunchföreläsning - Psykisk ohälsa bland äldre
  Skillnaden mellan att må dåligt och att ha en psykisk ohälsa. När ska man ta måendet på allvar och när skall man uppmuntra den äldre att söka hjälp? Föreläsare Stefan Malmström, leg psykoterapeut och handledare. Stefan har tidigare varit ansvarig för och undervisat i utbildningar inom KBT, MI och Case management. Idag arbetar Stefan på en mottagning i Uddevalla. 
  Målgrupp: Alla 
  Tid och plats: 14 september klockan 12.00-13.00 i Sessionsalen, Stadshuset. Max 150 platser. 
   
 • Digital föreläsning SPIV-Psykisk livräddning äldre
  För dig som vill bli tryggare att möta människor drabbade av psykisk ohälsa eller suicidalitet.
  Målgrupp: Allmänhet
  Tid och plats: 14 september klockan 18.00-20.00 via Teamslänk.  Max 250 platser

Fredag 15/9 - Psykisk ohälsa och anhörig perspektivet

 • Föreläsning att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa
  Svårigheter i rollen som anhörig. Dilemma i vardagen. Stress/belastning och dess konsekvenser. Föreläsare Stefan Malmström, leg psykoterapeut och handledare. Stefan har tidigare varit ansvarig för och undervisat i utbildningar inom KBT, MI och Case management. Idag arbetar Stefan på en mottagning i Uddevalla. 
  Målgrupp: Alla  
  Tid och plats: 15 september klockan 10.00-11.00 i Sessionssalen, Stadshuset. Max 150 deltagare

 • Föreläsning SPES - Efterlevande stöd 
  Målgrupp: Alla 

  Tid och plats: 15 september klockan 11.00-1200 i Sessionssalen, Stadshuset.  Max 150 platser

 • Föreläsning Hjärnkoll - Psykisk ohälsa och suicid – Anhörigperspektivet 

  Föreläsare Else-Marie Törnberg är Hjärnkollsambassadör i Hjärnkoll Västra Götaland och föreläser utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och suicid i sin närhet. Hon har en bakgrund som lärare och är certifierad utbildare i Psykisk Livräddning (PLR) och Första hjälpen till psykisk hälsa(MHFA).
  Målgrupp: Alla 
  ​Tid och plats: 15 september klockan 13.00-14.00 i Sessionssalen, Stadshuset. Max 150 platser. 

Veckan är ett led i Trollhättans Stads strategiska arbete kring suicidprevention.  

Senast granskad 2023-08-21 av JENMAR