Vad tycker du om företagsklimatet i Trollhättan?

Är du ett av de 400 företag som fått Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet? Ta chansen att svara på frågorna och säg vad du tycker, så vi får möjligheten att bli ännu bättre på att ta hand om våra trollhätteföretag!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varje år gör Svenskt Näringsliv en stor undersökning om företagsklimat som omfattar mer än 30 000 företag. I Trollhättan skickas enkäten ut till 400 företag. Enkätsvaren hjälper oss att utveckla och förbättra vårt arbete med företagsklimatet i Trollhättan. 

Gör din röst hörd

Om du är ett av de företag som fått enkäten vill vi uppmuntra dig att ta dig tid att svara - vad du tycker är viktigt för oss! 

Resultaten i enkätundersökningen ligger sedan som bas till den ranking av företagsklimat som görs av Svenskt Näringsliv. 

Här hittar du rankingen

Senast granskad 2022-10-05 av REBLJU