Johanna Nyman, projektledare vid Resursforum. Johanna Nyman, projektledare vid Resursforum i Trollhättans Stad, hoppas att utvärderingen av TUTI-projektet kan leda fram till effektivare arbetsmetoder som gör att ungdomar väljer bort brott.

Utvärdering kan leda till att unga väljer bort brott

Trollhättans Stad har beviljats stöd från BRÅ som kan innebära en viktig kursändring för ungdomar som är på väg in i kriminalitet. – Det skulle kunna leda till att vi tar fram stödinsatser som kanske saknas idag, säger Johanna Nyman, projektledare på Resursforum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har beviljat ett stöd på 350 000 kronor för en utvärdering av projektet TUTI (Tidig Upptäckt Tidig Insats) som Trollhättans Stad startade i höstas. 

– TUTI är ett 3-årigt samverkansprojekt mellan Trollhättans Stad, polis, föreningslivet och andra aktörer där vi ska ta fram arbetsformer kring tidig upptäckt och tidig insats för ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet. TUTU är finansierat av Folkhälsorådet och vi vill att projektet ska utvärderas, varför vi ansökte om pengar hos BRÅ på 350 000 kronor, vilket nu har beviljats, berättar projektledare Johanna Nyman.

– Därför har vi kunnat anlita Anette Bolin, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst, som ska genomföra forskningen vilken kommer att ligga till grund för utvärderingen.

”Skulle stoppats vid första brottet”

Bakgrunden till TUTI, och den beställda utvärderingen, är bilden av att tidigare kunna sätta in effektivare åtgärder för ungdomar som är på väg in i kriminalitet.
– ”Ni skulle ha stoppat mig vid första brottet, snatteriet”, är ett vanligt svar som behandlingssekreterare fått av ungdomar efter att ha blivit dömda till påverkansprogram. Vi skulle kunna göra mycket om vi kommer in tidigare. Att ungdomar utvecklar ett kriminellt beteende beror på något annat som inte är bra, därför behöver vi in och hjälpa tidigt, säger Johanna och exemplifierar:

– Att komma in direkt vid polisförhöret efter att brottet begåtts, eller sluta upp direkt efter orossamtalet hos mottagningsgruppen.

Intervjuer med ungdomar

I utvärderingsprojektet kommer ett antal ungdomar som har varit i kontakt med socialtjänsten att följas och intervjuas av professor Anette Bolin.
– Vi måste höra deras röst om vad som gör skillnad. Det blir en viktig del i forskningen och resultatet av deras upplevelser kommer att ligga till grund för hur vi kommer att arbeta vidare, säger Johanna Nyman.
– Det skulle kunna leda till att vi tar fram stödinsatser som kanske saknas idag, och kanske tar bort saker som den här generationen inte ser gör någon nytta.

Forskning kan hjälpa fler kommuner

Utvärderingsprojektet inleds i januari och ska vara klart våren 2023. Och resultatet av forskningen är angeläget för fler aktörer.
– Den nya socialtjänstlagen påtalar att vi ska arbeta mer lättillgängligt och kunna ge stöd i ett tidigare skede. Vi hoppas också att utvärderingen kan ge stöd till andra kommuner att mobilisera arbetet och hitta nya sätt att samverka för att motverka ungdomsbrottsligheten, avslutar Johanna Nyman.

Senast granskad 2022-07-11 av REBLJU