Äldre dam tar medicin

Utskick till äldre ger tips i coronatider

Alla invånare i Trollhättan som är över 70 år får nu ett utskick med information om hur de kan minska risken för att bli smittade av covid-19, och hur de exempelvis kan få hjälp med att få hem livsmedel och medicin.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Det är ett sätt att säkra att vi når även de äldre som inte tar del av informationen i våra digitala kanaler, menar Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

I Trollhättans kommun bor det 8 200 personer som är 70 år eller äldre fördelat på 6 100 hushåll. Hos samtliga dessa hushåll dimper det nu ned ett utskick i brevlådan från Trollhättans Stad med rubriken ”Viktig information till dig som är 70 år eller äldre”. Informationen innehåller tips och råd för att kunna hålla sig hemma och undvika att bli smittade av covid-19.

Till varje utskick medföljer också en broschyr från Folkhälsomyndigheten med råd och instruktioner.
– Vi värnar om våra äldre och deras hälsa, och vi vill säkra att de som har en högre risk att råka illa ut av coronaviruset får det stöd som behövs för att kunna vara hemma. Det är också viktigt att påminna om vikten av att hålla ut, vi kommer att behöva leva med detta under en ganska lång period, säger stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid.

I informationen poängteras råden från Folkhälsomyndigheten; att begränsa de sociala kontakterna i möjligaste mån, att stanna hemma, att inte själv gå till affären eller apoteket. Och har man bekanta, barn eller barnbarn, så använd dem i första hand. 
– Vi vill visa på att det finns alternativ, att ta hjälp av människor i sin närhet, helst de man känner i första hand. För dem som har tillgång till dator är det ganska enkelt att beställa på nätet, eller ta hjälp av någon bekant som har tillgång till dator. När inget av detta fungerar går det att kontakta oss så försöker vi att hitta ett sätt som kan hjälpa dem, säger Peter Göthblad.

Senast granskad 2020-04-23 av REBLJU