Utredning lägger grunden för framtidens måltider

Trollhättans Stad behöver utveckla måltidsverksamheten för att möta framtiden med goda och hållbara måltider för alla våra gäster och medarbetare. Som ett första steg har en utredning genomförts under hösten som beskriver statusen på köken och anger olika vägar för att säkra en bra och likvärdig måltid till trollhätteborna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE, 2019-01-16

Kommunstyrelsen tar del av rapporten 23 januari, och väntas då ge stadsdirektören i uppdrag att i ett första steg ta fram ett förslag på process för hur en förstudie ska tas fram. Förstudien ska i nästa steg peka ut förslag till inriktning för framtida kökslokaler och måltidsproduktion i Trollhättans Stad. Rapporten, som kommunstyrelsen i mars 2018 gav i uppdrag att genomföra, utgör då en av flera olika underlag för att skapa goda och hållbara måltider. I rapporten anges bland annat att många av de befintliga köken inte håller för dagens krav.

– Nu har vi ett underlag som vi på ett klokt sätt ska använda för att dels ta fram mindre åtgärder som behöver genomföras på kort sikt, dels för en mer långsiktigt hållbar strategi för framtidens måltider i Trollhättan, säger Gunilla Hansson, chef för Serviceförvaltningen och ansvarig för måltidsverksamheten.

– Vi är sedan tidigare medvetna om att vi har en hel del kök som behöver åtgärdas, nu har vi en tydlig och gemensam bild att arbeta vidare utifrån. Vi ser behovet av att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för måltidsverksamheten så att vi kan säkra likvärdiga måltider av god kvalitet till alla trollhättebor, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

– För många är de måltider vi erbjuder en viktig del i vardagen och vi behöver skapa förutsättningar för att öka både kvaliteten på måltiderna och medarbetarnas kompetens, säger Peter Ericsson, kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Bakgrund

En samlad måltidsverksamhet finns i Trollhättan sedan 1 juni 2017. Uppdraget till utredningen gavs av kommunstyrelsen i mars 2018. En konsult, Dining Development AB, har genomfört utredningen och bedömningen av våra kökslokaler samt tagit fram olika alternativa förslag till framtida köksstruktur och måltidsförsörjning. I utredningen bedöms köken utifrån lagkrav och förutsättningarna att skapa mat av god och jämn kvalitet samt med effektiva arbetssätt, ekonomisk hållbarhet och god arbetsmiljö. Syftet med utredningen har varit att få ett underlag som stödjer arbetet med att möta framtiden med goda och hållbara måltider för alla våra gäster och medarbetare i Trollhättans Stad.

Måltidsverksamheten idag

Idag finns ett centralkök som tillagar och levererar varm mat till 28 mottagningskök ute på grundskolor och några förskolor. Mottagningsköken tar emot varm mat från centralkök och tillagar exempelvis potatis, grönsaker och sallader. Dessutom finns 47 tillagningskök på förskolor och äldreboenden som lagerhåller, tillagar och serverar mat till (i huvudsak) den egna verksamheten. Tillsammans erbjuder dessa kök mat till förskolor, grundskolor, gymnasium, äldreboenden, hemtjänst samt stadshusets restaurang. Varje dag serveras sammanlagt 10.600 lunchmåltider av Trollhättans Stads Serviceförvaltning. Inräknat mellanmål, frukost och kvällsmål handlar det om 27.000 måltider varje dag.

Kontakt:

  • Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, tfn 070-554 44 56
  • Peter Eriksson, kommunstyrelsens andre vice ordförande, tfn 070-164 24 80
  • Gunilla Hansson, förvaltningschef Serviceförvaltningen, tfn 0520-49 65 20
Senast granskad 2019-12-02 av REBLJU