Rektor och elever arbetar vid skrivbord

Utbildade elevskyddsombud för bättre arbetsmiljö

En bättre arbetsmiljö för eleverna och en starkare känsla av inflytande och påverkan. Det är målet med den utbildning av elevskyddsombud och rektorer som nu hållits. Samtliga elevskyddsombud i Trollhättans Stads grundskolor fick – tillsammans med sina rektorer - en heldagsutbildning i elevskyddsombudens roll och ansvar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

-Jag tycker det är väldigt intressant, och jag mig mycket, till exempel hur kurator ska agera, och vad min roll som elevskyddsombud är, säger Stephanie Mardo, elevskyddsombud på Paradisskolan, och får medhåll av Gabriela Issa, också hon från Paradisskolan.

Under dagen fick eleverna lyssna till bland annat kurator, socialpedagog, skoljurist och rektorers syn på elevhälsoarbetet och fick med sig verktyg och kunskaper som de sedan kan ta med sig hem i sitt arbete på skolorna. Under eftermiddagen grupparbetade ombuden med sina rektorer kring arbetsmiljö och hur den kan förbättras i ett gemensamt arbete.

-Det är väldigt bra att vi har den här utbildningen, och vi lär oss vilka rättigheter vi har, och hur vi kan förbättra skolan, säger Gabriela.  

Från och med årskurs 7 i grundskolan och i gymnasie­skolan har eleverna rätt att medverka i skolans arbetsmiljö­arbete genom att utse elevskydds­ombud. Elev­skydds­ombuden utses av alla elever, och representerar alla eleverna. Elevskyddsombud ska representera eleverna i arbetsmiljöfrågor. Det gäller både den fysiska och den psykosociala miljön och vara lyhörda för hur stämningen är på skolan och vad som brister i arbetsmiljön.

På varje högstadieskola i Trollhättans Stad finns ett eller flera elevskyddsombud. Ombudens uppgift är att representera alla elever och utifrån ett elevperspektiv bevaka arbetsmiljön på skolan. För rektor och elevhälsoteam är elevskyddsombuden nyckelpersoner som bidrar med ovärderlig kunskap och insikt i hur eleverna upplever miljön på skolan.

- Elevskyddsombudsutbildningen är ett bra sätt att involvera eleverna, och ett bra sätt att få eleverna att känna att ”detta är vår skola” och inte bara de vuxnas skola. Jag hoppas att eleverna känner att de är delaktiga och har inflytande, att de är en del i gemenskapen, säger Filippa Johansson, rektor på Paradisskolan.

- Nu ska vi tillbaka och fixa skolan så att den blir bättre, säger Stephanie och skrattar. Vi ska föra fram elevernas åsikter och hitta lösningar, säger hon.

Här kan nedan kan du se en film där Gabriela, Stephanie och Filippa berättar om utbildningen. 

Utbildning Elevskyddsombud 2019 from UtbildningTHN on Vimeo.

Se filmen på Vimeo!

Senast granskad 2022-10-05 av REBLJU