Upptäck dåtiden i nutid - historisk stadsvandring med mobilen

Trollhättans Stad har tillsammans med Lysekil och Åmål fått ett bidrag från Fyrbodals kommunförbund för att utveckla en historisk stadsvandring med hjälp av AR.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Fyrbodal kommunalförbund bidrar med 100 000 kr till projektet Stadsvandring AR, som är en gemensam satsning av Trollhättan, Lysekil och Åmål. Projektet ska skapa en mobilapp där allmänheten får tillgång till kulturhistoriskt intressanta byggnader som inte existerar längre. Med hjälp av foton av gamla byggnader som rivits och ofta ersatts med andra, ska vi använda AR (Augmented Reality – förstärkt verklighet) för att placera in dem i stadsmiljön igen, så att man kan se dem i en app under en stadsvandring. Foton infogas alltså med ursprungliga byggnadens dimensioner, så att de passar in precis som de befintliga byggnaderna i stadsmiljön.

Syftet med projektet är att tillgängliggöra kommunernas kulturhistoria och levandegöra den. Målsättningen är att fler människor ska besöka och uppleva mer i våra städer, att de stannar lite längre och att det ger positiva effekter för besöksnäringen. Eftersom stadsvandringarna i sin helhet enbart är möjliga att genomföra till fots eller med cykel alternativt rullstol, uppmuntras människor att röra på sig. Tjänsten ska erbjudas besökare på svenska, tyska och engelska, men även på lätt svenska så att kommunerna och andra aktörer kan använda tjänsten för integration och delaktighet bland nyanlända och SFI-elever. Andra som kan tänkas uppskatta appen är teknik- och historieintresserade kommuninvånare, skolklasser och nyblivna invånare i  ingående kommunerna Trollhättan, Lysekil och Åmål.

I Trollhättan står i första hand Innovatums bildarkiv för historiskt korrekta bilder. Bidrag från föreningar är också av intresse - liksom fängslande berättelser kring bilderna.

Fyrbodals logotyp

Senast granskad 2020-04-01 av JENMAR