Uppdatering från byggnationen av Stridsbergsbron

Arbetet med Stridsbergsbron har löpt på sedan november månad. Just nu pågår pålning, vilket innebär att pålar sätts ned i marken för att skapa en stabil grund för bron.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Pålning skapar förutsättningar för bron

Sedan projektstarten i november har det arbetats med schaktning och pålning för att skapa rätt förutsättningar för den nya bron. Schaktning innebär att marken och underlaget formas för att ge plats åt det som ska byggas. Pålning är när pålar sätts ned i fast underlag för att skapa en stabil undergrund. 

Olika metoder för pålning

Pålning kan utföras med olika metoder och material. Platsens förutsättningar styr vilken metod som används. Tidigare i projektet genomfördes borrad pålning, pålar borras ned i markunderlaget. I samband med att pålning sker i vattnet har arbetet övergått till slagning av pålar, vilket kan låta en hel del - det kan låta som ett hamrande.

Så länge pågår pålningen

Nu och fram till maj pågår ett frekvent arbete med pålning, för att skapa förutsättningar att få bron på plats. Efter det sker pålning mer sporadiskt över hela byggnationstiden, fram till december 2022.

Störs du av ljuden? 

Arbeten som orsakar buller, det vill säga störande ljud, ska endast utföras under dagtid vilket innebär 07.00-19.00. I vissa fall kan polisen ge tillstånd för arbete som orsakar buller även utanför dessa tider, men det ska vi försöka undvika så långt det går. Arbeten som inte orsakar buller kan genomföras under andra tider. 

Vi vet att det emellanåt kan låta lite när vi utvecklar Trollhättan men hoppas på er förståelse. Och tänk på att vi får vara med om något väldigt stort här och nu - det är inte varje dag det byggs en ny bro över Göta Älv! 

Följ bygget av Stridsbergsbron här

 

Illustration över Stridsbergsbron med stadsdel Vårvik i bakgrunden.

Följ byggnationen av Stridsbergsbron

Följ byggnationen av Stridsbergsbron från toppen av Järnvägsbron. Med sina 254 meter blir bron länken som kopplar samman Trollhättan ytterligare, skapar genvägar till det mesta och rustar staden för framtidens resande.

Människor som går och cyklar framför Filfabriken på Vårvik

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2022-08-29 av REBLJU